Skyddande miljöer en viktig del i det suicidförebyggande arbetet

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Suicid kan förebyggas genom att skapa skyddande miljöer och genom program som kombinerar flera insatser. Även screening för depression hos personer med suicidrisk kan förebygga suicid, visar en litteraturöversikt som Folkhälsomyndigheten sammanfattat i serien Utblick folkhälsa.

Folkhälsomyndigheten har sammanfattat resultaten från en systematisk litteraturöversikt som uppdaterat tidigare forskning om effekter av befolkningsinriktade och samhällsbaserade suicidpreventiva insatser. Resultaten visar att man kan förebygga suicid genom att skapa skyddande miljöer, till exempel skyddsräcken vid broar. Även insatser på arbetsplatser för poliser kan förebygga suicid. Att identifiera och ge stöd till riskindivider genom att screena för depression hos personer med suicidrisk och program som kombinerar flera olika typer av insatser på samhällsnivå har också visat sig kunna förebygga suicid, enligt litteraturöversikten.

Det räcker inte att rikta suicidpreventiva insatser enbart till individer med känd risk för suicid, utan insatserna måste även rikta sig brett till hela befolkningen. Att till exempel skapa skyddande miljöer som minskar tillgången till medel och metoder för suicid är ett viktigt komplement till det individinriktade arbetet, säger Eija Airaksinen, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Översikten visar att det är osäkert om insatser som utbildningskampanjer för allmänheten, kristelefoner och utbildningar i att känna igen och identifiera personer i riskzonen för suicid kan förebygga suicid. Det vetenskapliga stödet är otillräckligt även i frågan huruvida olika typer av skolprogram kan minska suicid, även om de visat sig kunna minska suicidförsök.

Utblick folkhälsa är en serie som erbjuder läsaren en snabb överblick av olika områden. Varje blad sammanfattar en relevant forskningsstudie av god kvalitet i en målgruppsanpassad text, begränsad till en sida.

Läs mer