Spridningen av luftvägsvirus fortsätter att minska

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Antalet rapporterade fall av covid-19, influensa och RS-virus har minskat sedan de högsta nivåerna i december.

Antalet bekräftade fall av covid-19 fortsätter att minska, även bland boende på SÄBO och personer med hemtjänst. Även antalet bekräftade RSV- och influensafall minskar liksom antalet nya intensivvårdade patienter med covid-19 och influensa.

Rapporteringen av antalet avlidna med covid-19 eller influensa fortsätter att öka. Det saknas data över avlidna bekräftade fall med RS-virus men äldre kan bli svårt sjuka av RS-virus.

Hittills har överdödlighet uppmätts under vecka 50, 2022 till vecka1, 2023 vilket till stor del bedöms bero på den omfattande smittspridningen av luftvägsinfektioner under december. Eftersom rapporteringen av avlidna sker med fördröjning är det för tidigt att uttala sig om läget från och med vecka 2.

– Det är fortfarande viktigt att den som är sjuk med luftvägssymtom stannar hemma och undviker nära kontakt med andra för att på så sätt minska den smittspridning som pågår, säger statsepidemiolog Anders Lindblom

För att undvika svår sjukdom och död är det viktigt att alla som rekommenderas att vaccinera sig mot covid-19 gör det och att de som erbjuds påfyllnadsdoser av covid-19 tar dessa.

Läs mer