Fler varianter av droger i Europa ökar risken för ohälsa

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Tillgängligheten till narkotika är fortsatt hög i Europa, samtidigt som den illegala tillverkningen växer. Enligt en ny rapport från EU:s narkotikabyrå EMCDDA ökar varianterna av de syntetiska drogerna, vilket kan innebära stora hälsorisker. Även riskerna med den ökande användningen av lustgas som berusningsmedel lyfts.

Den nya rapporten ”Europeisk narkotikarapport 2023: Trender och utveckling” publiceras av EU:s narkotikabyrå EMCDDA. Rapporten beskriver bland annat hur marknaden, användningen och skadorna av narkotika ser ut i Europa.

Cannabis är fortsatt den mest använda drogen i Europa. Omkring 22,6 miljoner, eller 8 procent, av européerna i åldrarna 15 till 64 år beräknades år 2021 ha använt cannabis någon gång under det senaste året. I Sverige var andelen 3,3 procent i åldersgruppen 16 till 64 år, enligt Folkhälsomyndighetens enkät Hälsa på lika villkor.

Ökad förekomst av cannabisprodukter

I sin rapport lyfter EU:s narkotikabyrå fram att nya former av cannabis och cannabisprodukter utgör en risk för hälsan. En del produkter som säljs som naturlig cannabis kan vara blandade med syntetiska cannabinoider, som kan vara mycket giftiga.

– I Sverige ser vi en ökad förekomst av cannabisprodukter. Folkhälsomyndigheten utreder kontinuerligt nya substanser. Bland annat föreslog vi nyligen att HHC, hexahydrocannabinol, som har rapporterats i en majoritet av EU:s länder, ska klassas som narkotika. Det kommer att ske från den 11 juli i år, säger enhetschef Joakim Strandberg.

Under 2021 beslagtogs rekordstora mängder av kokain inom EU, sammanlagt 303 ton. Enligt rapporten syns en större variation av syntetiska stimulantia på den illegala marknaden i Europa. Det handlar till exempel om amfetamin, metamfetamin och 3-CMC. Den ökade tillgängligheten till olika substanser och förändrade användningsmönster innebär en ökad risk för ohälsa.

Lustgas används i berusningssyfte

Rapporten visar även att användningen av lustgas i berusningssyfte ökar i vissa delar av Europa. Lustgas har blivit mer tillgängligt, billigare och ökar i popularitet bland en del ungdomar. Lustgas kan enligt rapporten orsaka skador såsom köldskador, skador på lungorna och, i vissa fall av långvarig användning, nervskador. EMCDDA menar att det finns starka argument för att inkludera lustgas i det förebyggande och skadereducerande arbetet.

I Sverige arbetar Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket och Länsstyrelserna med att sprida information om riskerna med användning av lustgas i berusningssyfte. Det pågår också en statlig utredning om möjligheterna att reglera försäljning och förebygga användning av lustgas

Läs mer