Årets influensaepidemi är igång

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Influensan är nu igång för säsongen och antalet fall väntas öka under den kommande perioden, men från låga nivåer. För att minska risken att drabbas av allvarlig sjukdom är det viktigt att personer som är 65 år eller äldre, gravida och personer som tillhör annan riskgrupp, vaccinerar sig.

Influensan sprids främst under vinterhalvåret. Folkhälsomyndighetens övervakning visar att epidemin nu är igång i Sverige. Antalet inrapporterade influensafall ökar, men från låga nivåer. Under förra veckan ökade de rapporterade fallen med 64 procent jämfört med veckan innan. Hittills har de flesta influensafallen som analyserats varit av typen A.

För de flesta som insjuknar i influensa går infektionen över av sig själv på ungefär en vecka, ofta med symtom som feber, muskelvärk, hosta och snuva eller som en lindrigare förkylning. Men en del personer drabbas hårdare. Det bästa sättet att skydda sig mot allvarlig sjukdom är att vaccinera sig. Även om vaccinet inte ger ett heltäckande skydd mot att smittas, så mildras symtomen.

Samvaccination erbjuds

Sedan oktober har personer på SÄBO, särskilda boenden för äldre, erbjudits vaccination mot både influensa och covid-19, då båda virusen kan orsaka allvarlig sjukdom särskilt för dessa grupper. I början av november startade den bredare vaccinationsinsatsen för övriga riskgrupper.

Under de senaste veckorna har andelen vaccinerade mot covid-19 ökat kraftigt. Bland personer som är 65 år och äldre har drygt 46 procent fått sin rekommenderade dos vaccin mot covid-19. Även om det ännu inte finns tillgänglig statistik för influensavaccinationerna, så finns det indikationer på att många har valt att vaccinera sig både mot covid-19 och influensa.

– Det bästa sättet att skydda sig från allvarlig sjukdom är genom vaccination, därför är det positivt att många redan har valt att anta vaccinationserbjudandet. Vi vill uppmana alla personer som omfattas av rekommendationen att vaccinera sig så snart som möjligt mot både influensa och covid-19 för att ha ett gott skydd under den tid då virusen cirkulerar som mest, säger statsepidemiolog Magnus Gisslén.

De personer som rekommenderas att vaccinera sig mot både influensa och covid-19 är personer i riskgrupp för allvarlig sjukdom, inklusive gravida, och de som är 65 år eller äldre.

Läs mer