Nyhetsarkiv

Lyssna

Ämnesområden
År

Välkommen till Folkhälsomyndighetens nyheter. Här hittar du våra pressmeddelanden, nyheter, pressinbjudningar. Vill du ha hjälp med pressfrågor, kontakta presstjänsten, 010-205 21 00.

55 träffar inom Nyheter filtrerat på Covid-19

 • Liten minskning av antal bekräftade fall av covid-19

  Publicerad:

  Under vecka 33 minskade antalet bekräftade fall av covid-19 i Sverige något jämfört med vecka 32, både på nationell nivå och i flera regioner.

 • Covid-19 kan komma att öka i början av hösten

  Publicerad:

  Nya scenarier från Folkhälsomyndigheten pekar på en ökad spridning av covid-19 som når sin topp i slutet av september. För att minska risken för allvarlig sjukdom och död är det viktigt att personer som är i riskgrupp eller 65 år och äldre tar den rekommenderade påfyllnadsdosen av vaccin i höst.

 • Undersökning mäter förekomst och antikroppar mot viruset som orsakar covid-19 i befolkningen

  Publicerad:

  Folkhälsomyndigheten genomför nu en tionde undersökning för att mäta förekomsten av covid-19 i Sveriges befolkning. Samtidig undersöks förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2, viruset som orsakar covid-19. Erbjudandet om att delta i undersökningen skickas ut den 22 augusti.

 • Antalet bekräftade fall av covid-19 i Sverige i stort sett oförändrat

  Publicerad:

  De bekräftade fallen av covid-19 under vecka 32 ligger kvar på samma nivå som föregående vecka.

 • Inför hösten: Vaccinera dig mot covid-19 och stanna hemma när du är sjuk

  Publicerad:

  När många återgår till skolor och arbetsplatser efter lov och semestrar kan vi nu, liksom varje år, räkna med att fler får luftvägsinfektioner, även covid-19. Gällande rekommendationer till allmänheten är att stanna hemma när man är sjuk med symtom som kan vara covid-19, och att vaccinera sig.

 • Antalet bekräftade fall av covid-19 fortsätter att öka i landet

  Publicerad:

  Under vecka 31 ökade de rapporterade fallen av covid-19 något på nationell nivå. Smittspridningen i samhället speglas i det ökade antalet nyinlagda med covid-19 inom intensivvården och de som avlider med covid-19. Nivåerna är fortsatt betydligt lägre än tidigare under pandemin.

 • Smittspridningen av covid-19 oförändrad i de flesta regioner

  Publicerad:

  Antalet bekräftade fall av covid-19 i Sverige var under vecka 30 oförändrat på nationell nivå och i de flesta regionerna jämfört med föregående vecka.

 • Fortsatt ökning av antalet fall av covid-19 i de flesta regioner

  Publicerad:

  Sedan början av juni har Folkhälsomyndigheten sett en ökande smittspridning av covid-19 i Sverige. Den fortsätter även vecka 29 i en majoritet av regionerna.

 • Antalet fall av covid-19 fortsätter öka

  Publicerad:

  Folkhälsomyndigheten ser en fortsatt ökning av covid-19 nationellt, med regionala skillnader. Myndigheten får också signaler om att antalet sjukhusinläggningar ökar i flera regioner. Det är fortsatt viktigt att vaccinera sig och att stanna hemma om man är sjuk med symtom som kan vara covid-19.

 • Sammanställning av vintersjukdomar klar

  Publicerad:

  Smittspridningen av RS-virus, influensa och vinterkräksjuka fortsatte att påverkas av pandemin även under vintersäsongen 2021/2022. En ovanligt tidig och intensiv epidemi av RS-virus drabbade många små barn hösten 2021. Även spridningen av influensa och vinterkräksjuka uppvisade ovanliga mönster