Filmer från God och jämlik hälsa för samhällets utveckling

Lyssna

Här finns ett urval filmer från e-utbildningen God och jämlik hälsa för samhällets utveckling. Använd dem gärna, exempelvis vid presentationer inför en grupp där deltagarna inte har gått e-utbildningen.

Film: Hur hänger folkhälsa och hållbar utveckling ihop?

I filmen Hur hänger folkhälsa och hållbar utveckling ihop berättar Karin Tegmark Wisell, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten, och Olle Lundberg, professor i jämlik hälsa, om hur folkhälsan och samhällets fortsatta utveckling är nära förbundna med varandra och ömsesidigt förstärkande.

Film: Gör mer, bättre eller annorlunda

I filmen ”Gör mer, bättre eller annorlunda” berättar Olle Lundberg, professor i jämlik hälsa, hur vi kan få till det arbete som komplexa samhällsutmaningar kräver.

Film: Fyra frågor om hälsoekonomiska analyser

I filmen ”Fyra frågor om hälsoekonomiska analyser” förklarar Sofie Larsson, senior hälsoekonom på Folkhälsomyndigheten, hur aktörer i offentlig sektor kan använda sig av hälsoekonomiska analyser för att ta hänsyn till vilka insatser som kan ge mest nytta hälsomässigt per investerad krona.

Film: Systematiskt och kunskapsbaserat arbete i Skellefteå kommun

I filmen Systematiskt och kunskapsbaserat arbete hör du Lina Tjärnström, folkhälsostrateg och Evelina Fahlesson, kommunalråd, Skellefteå kommun, berätta om hur de arbetar systematiskt och kunskapsbaserat för en god och jämlik hälsa utifrån deras aktuella behov och förutsättningar.

Film: Samspel mellan politik och tjänsteorganisation i Skellefteå kommun

Hur ser samspelet ut mellan politiken och tjänsteorganisationen i Skellefteå kommun, i frågor som rör god och jämlik hälsa? Hör Lina Tjärnström, folkhälsostrateg och Evelina Fahlesson, kommunalråd, Skellefteå kommun, berätta.

Film: Folkhälsan i Sverige

Hälsa är en av de aspekter i livet som människor värderar allra högst. En god och jämlik hälsa är också en grundläggande förutsättning för att ett samhälle ska fungera väl och utvecklas. Hur ser det ut i Sverige? Titta på filmen Folkhälsan i Sverige.

Film: Hälsa och folkhälsa

Filmen Hälsa och folkhälsa förklarar begreppen hälsa och folkhälsa. Att god hälsa inte bara handlar om att vara frisk i medicinsk mening – och att god folkhälsa innebär att hälsan både är så god och så jämlikt fördelad som möjligt bland olika grupper i samhället.

Film: Hur ojämlikhet i hälsa uppstår

Likvärdiga förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv gäller inte för alla människor i Sverige. Varför är det så? Titta på filmen för att lära mer.

Film: Insatser för en mer jämlik hälsa

Ett sätt för verksamheter att ”göra bättre eller annorlunda” kan vara att bli effektivare i att utforma system, tjänster och insatser som bidrar till en mer jämlik hälsa. Det finns olika angreppssätt för att göra det. Titta på filmen för att lära dig om några.

Film: Systematiskt och kunskapsbaserat arbete

Hur ska vi prioritera och få till rätt insatser som faktiskt gör skillnad i arbetet för en god och jämlik hälsa? För att utveckla ett systematiskt och kunskapsbaserat arbetssätt man använda fyra centrala steg.