Filmer från God och jämlik hälsa för samhällets utveckling

Lyssna

Här finns ett urval filmer från e-utbildningen God och jämlik hälsa för samhällets utveckling. Använd dem gärna, exempelvis vid presentationer inför en grupp där deltagarna inte har gått e-utbildningen.

Film: Hur hänger folkhälsa och hållbar utveckling ihop?

I filmen Hur hänger folkhälsa och hållbar utveckling ihop berättar Karin Tegmark Wisell, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten, och Olle Lundberg, professor i jämlik hälsa, om hur folkhälsan och samhällets fortsatta utveckling är nära förbundna med varandra och ömsesidigt förstärkande.

Film: Gör mer, bättre eller annorlunda

I filmen ”Gör mer, bättre eller annorlunda” berättar Olle Lundberg, professor i jämlik hälsa, hur vi kan få till det arbete som komplexa samhällsutmaningar kräver.

Film: Fyra frågor om hälsoekonomiska analyser

I filmen ”Fyra frågor om hälsoekonomiska analyser” förklarar Sofie Larsson, senior hälsoekonom på Folkhälsomyndigheten, hur aktörer i offentlig sektor kan använda sig av hälsoekonomiska analyser för att ta hänsyn till vilka insatser som kan ge mest nytta hälsomässigt per investerad krona.

Film: Systematiskt och kunskapsbaserat arbete i Skellefteå kommun

I filmen Systematiskt och kunskapsbaserat arbete hör du Lina Tjärnström, folkhälsostrateg och Evelina Fahlesson, kommunalråd, Skellefteå kommun, berätta om hur de arbetar systematiskt och kunskapsbaserat för en god och jämlik hälsa utifrån deras aktuella behov och förutsättningar.

Film: Folkhälsan i Sverige

Hälsa är en av de aspekter i livet som människor värderar allra högst. En god och jämlik hälsa är också en grundläggande förutsättning för att ett samhälle ska fungera väl och utvecklas. Hur ser det ut i Sverige? Titta på filmen Folkhälsan i Sverige.

Film: Hälsa och folkhälsa

Filmen Hälsa och folkhälsa förklarar begreppen hälsa och folkhälsa. Att god hälsa inte bara handlar om att vara frisk i medicinsk mening – och att god folkhälsa innebär att hälsan både är så god och så jämlikt fördelad som möjligt bland olika grupper i samhället.

Film: Systematiskt och kunskapsbaserat arbete

Hur ska vi prioritera och få till rätt insatser som faktiskt gör skillnad i arbetet för en god och jämlik hälsa? För att utveckla ett systematiskt och kunskapsbaserat arbetssätt man använda fyra centrala steg.