Folkhälsomyndigheten samarbetar med National Institute of Health Somalia

Lyssna

Folkhälsomyndigheten får stöd av Sida för ett samarbete med vår systermyndighet National Institute of Health (NIH) Somalia. Samarbetsprojektet pågår under åren 2019-2025. Inom ramen för projektet har vi också ett nära samarbete med WHO Somalia.

Projektet syftar till kapacitetsuppbyggnad av den nya myndigheten och ömsesidigt lärande med fokus på kärnverksamheter såsom övervakning av smittsamma sjukdomar, användning av data för beslutsfattande och forskning inom folkhälsa. Bland annat arbetar vi med utbildning i fältepidemiologi vilket bidrar till ökad kunskap i att tidigt upptäcka och rapportera olika hälsohot. Det handlar också om att stötta själva uppbyggnaden av myndigheten, med olika stödfunktioner som IT-säkerhet, hantering av data, och kommunikation.

I bilden syns generaldirektör Karin Tegmark Wisell, Folkhälsomyndigheten och förre generaldirektör Abdifatah Diriye Ahmed, National Institute of Health (NIH) i samband med IANPHI:s årsmöte i Stockholm i december 2022 (International Association of National Public Health Institutes).

Bild. Generaldirektör Karin Tegmark Wisell, Folkhälsomyndigheten och förre generaldirektör Abdifatah Diriye Ahmed, National Institute of Health.

Två generaldirektörer.

Vi har ett nära samarbete med WHO Somalia. Utöver det så samarbetar vi med olika svenska universitet som i sin tur har samarbete med Somalia inom närliggande områden, till exempel med SPIDER/Stockholms universitet och Umeå universitet. Vi samarbetar också med Statistiska Centralbyrån (SCB) som har ett liknande projekt i Somalia, fast med statistikmyndigheten i Somalia.