Korta fakta om oss

Vi är en nationell kunskapsmyndighet med ett övergripande ansvar för folkhälsofrågor.

 • Folkhälsomyndigheten är en statlig myndighet som lyder under Socialdepartementet.
 • Verksamheten bedrivs både i Solna och i Östersund.
 • Myndigheten har ca 505 anställda.
 • Den 1 januari 2014 bildades Folkhälsomyndigheten genom en sammanslagning av dåvarande Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut. Samtidigt överfördes större delen av Socialstyrelsens arbete med miljöhälsa och miljö- och folkhälsorapportering.
 • Den 1 juli 2015 tog Folkhälsomyndigheten över det samordnande ansvaret för smittskyddsområdet, vilket tidigare hanterats av Socialstyrelsen.
 • Folkhälsomyndigheten är nationell kontaktpunkt när det gäller internationella hot mot människors hälsa.
 • Myndighetens prioriterade målgrupper är
  - riksdag och regering
  - statliga myndigheter
  - regioner och landsting
  - kommuner
  - länsstyrelser
  - intresseorganisationer.

Broschyr om vårt uppdrag

1177 Vårdguiden

Privatpersoner hänvisas till 1177 Vårdguiden för rådgivning och hjälp eller till närmaste vård­central, infektions­klinik eller vaccinations­mottagning för medicinsk bedömning.

Kontaktuppgifter

Telefon 010-205 20 00
Växeln är öppen vardagar
kl 08.00-16.30

E-post
info@folkhalsomyndigheten.se

Postadresser
Folkhälsomyndigheten
171 82 Solna

Folkhälsomyndigheten
Box 505
831 26 Östersund

Fakturaadress
Läs mer om fakturaadress

Besöksadresser
Nobels väg 18, Solna
Forskarens väg 3, Östersund

Leveransadresser
Tomtebodavägen 12 B, Solna
Forskarens väg 3, Östersund

Organisationsnummer
202100-6545

Fax
08-32 83 30

Gå till toppen av sidan