Folkhälsomyndigheten samarbetar med Somalias nybildade folkhälsomyndighet National Institute of Health Somalia, med stöd av Sida

Lyssna

Folkhälsomyndigheten får stöd av Sida för ett samarbete med vår systermyndighet National Institute of Health (NIH) Somalia. Samarbetsprojektet pågår under åren 2019-2025. Inom ramen för projektet har vi också ett nära samarbete med WHO Somalia.

Projektet syftar till kapacitetsuppbyggnad av den nya myndigheten och ömsesidigt lärande. En del handlar om att stötta själva uppbyggnaden av myndigheten, med olika stödfunktioner som IT-säkerhet, hantering av data, och kommunikation. En annan del handlar om sakfrågor som att stötta aktiviteter inom övervakningen av smittsamma sjukdomar, hälsohot och reproduktiv hälsa, exempelvisgällande mödradödlighet.

Exempel på aktiviteter som planeras under hösten 2023 och våren 2024 är utbildningar inom epidemiologi och data management, samt stöd till genomförandet av en folkhälsokonferens med ett 10-tal somaliska universitet som bedriver forskning och utbildning inom hälsoområdet.

Bild. Generaldirektör Karin Tegmark Wisell, Folkhälsomyndigheten och generaldirektör Abdifatah Diriye Ahmed, National Institute of Health (NIH) i samband med IANPHI:s årsmöte i Stockholm i december 2022 (International Association of National Public Health Institutes).

Två generaldirektörer.

Vi har ett nära samarbete med WHO Somalia. Utöver det så samarbetar vi med olika svenska universitet som i sin tur har samarbete med Somalia inom närliggande områden, till exempel med SPIDER/Stockholms universitet, Umeå universitet och Göteborgs universitet. Vi samarbetar också med Statistiska Centralbyrån (SCB) som har ett liknande projekt i Somalia, fast med statistikmyndigheten i Somalia.