Projektet syftar till kapacitetsuppbyggnad av den nya myndigheten. En del handlar om att stötta själva uppbyggnaden av myndigheten, med olika stödfunktion som IT-säkerhet, hantering av data, ekonomihantering och kommunikation. NIH behöver också bygga upp strukturen för samarbetet med den regionala nivån. Somalia är en federal stat med relativt självständiga del-stater. En annan del handlar om sakfrågor som att stötta aktiviteter inom övervakningen av smittsamma sjukdomar och hälsohot och att stärka laboratoriekapaciteten i landet.

Exempel på aktiviteter som planeras under hösten 2021 och våren 2022 är utbildningar inom epidemiologi, att bistå med en rapport om covid-19 pandemin i Somalia samt stöd till genomförandet av en folkhälsokonferens med ett 10-tal somaliska universitet som bedriver forskning och utbildning inom hälso-området.