WHO och internationell samordning

Lyssna

Världshälsoorganisationen, WHO, är FN:s fackorgan för hälsofrågor. Enligt WHO:s konstitution är målet att alla människor ska uppnå högsta möjliga hälsa, där hälsa definieras som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande.

Strategi för Sveriges samarbete med WHO

Strategin för Sveriges samarbete med WHO 2021-2025 styr Sveriges samarbete med WHO på tre nivåer: globalt, regionalt och nationellt. Syftet med strategin är att bidra till genomförandet av den svenska utvecklingspolitiken och att understödja svensk hälsopolitik. Detta är i linje med Sveriges politik för global utveckling, PGU, och Agenda 2030, FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Den vägledande principen i Agenda 2030 , att ingen ska lämnas utanför, är både en förutsättning för hållbar utveckling och ett eget mål. Agenda 2030 förenar rättighets-, jämlikhets- och jämställdhetsperspektivet och dessa tre perspektiv genomsyrar Sveriges samarbete med WHO.

WHO:s ledning och styrning

WHO leds av en generaldirektör och har sitt huvudkontor i Genève. Därutöver finns sex regionkontor och landskontor i majoriteten av de 194 medlemsländerna. Sverige ingår tillsammans med totalt 53 länder i WHO:s Europaregion.

Världshälsodagen

Den 7 april varje år uppmärksammar WHO Världshälsodagen. Dagen är till påminnelse av WHO:s bildande 1948. I fjol, 2023, firade WHO 75-årsjubileum under temat ”Hälsa för alla”. I år är temat ”Min hälsa, min rätt.”

På sin webbplats har WHO en lista över samtliga officiella hälsodagar som de, och även Folkhälsomyndigheten, uppmärksammar på olika sätt.