Kakor (cookies)

Lyssna

På folkhalsomyndigheten.se använder vi kakor. Kakor är små textfiler som skapas och lagras på den enhet du använder för att besöka vår webbplats, till exempel en dator eller mobiltelefon. Textfilen som skapas är inte skadlig och innehåller ingen programkod. Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen och för att förenkla för dig som besökare.

De här kakorna använder vi på webbplatsen:

Nödvändiga kakor

Nödvändiga kakor går inte att stänga av eftersom vår webbplats inte fungerar utan dessa.

CookieConsent och mtm_consent_removed är en nödvändiga kakor som sätts när du givit samtycke till eller nekat kakor. Kakorna sparar eller innehåller ingen information om dig som person, utan håller endast reda på att samtycke till kakor givits eller nekats. CookieConsent försvinner efter 30 dagar och mtm_consent_removed är en sessionskaka som försvinner när du stänger din webbläsare.

cache-sprite-plyr är en nödvändig kaka som används av vår videospelare Mediaflow. Kakan behövs för cachefunktionen, för att optimera svarstiden mellan besökaren och webbplatsen. Kakan är permanent.

Set_Me är en nödvändig kaka som används av vår lastbalanserare för att se till så att man inte hoppar mellan servrar för snabbt. Kakan är en sessionskaka som försvinner när du stänger din webbläsare.

.AspNetCore.Antiforgery.# är en nödvändig kaka som hjälper till att förhindra att webbplatsen utsätts för Cross-Site Request Forgery (CSRF) attacker. Kakan är en sessionskaka som försvinner när du stänger din webbläsare.

.EPiForm_BID används när du fyller i ett formulär, för att hålla reda på vilka fält som fylls i. Kakan raderas automatiskt efter 90 dagar.

EPiForm_XXX används som tillfällig mellanlagring när du fyller i ett formulär, så att du kan fortsätta fylla i om du avbryts innan du skickar in. Kakan raderas automatiskt efter 90 dagar.

.EPiForm_VisitorIdentifier används när du skickar in ett formulär, för att hålla reda på vilken användare som har skickat in vilket formulär. Kakan raderas automatiskt efter 90 dagar.

progress är en sessionskaka som försvinner när du stänger din webbläsare. Cookien används för att lagra hur långt du kommit när du läser en e-publikation, så att du automatiskt återgår till din senaste position i dokumentet när du laddar om fönstret. Utan kakan går det inte att öppna e-publikationer.

Kakor för inställningar

För att acceptera att webbplatsen använder kakor för inställningar, så kallade funktionella kakor, klicka på knappen "hantera kakor" och bocka sedan i kryssrutan för "Inställningar".

Lyssnafunktionen ReadSpeaker

Lyssnafunktionen ReadSpeaker kommer inte att fungera om du inte accepterar kakor för inställningar.

Kakorna från ReadSpeaker är så kallade tredjepartskakor och hanteras av vår leverantör ReadSpeaker Holding B.V. och dess personal i Uppsala, Sverige. Ingen information delas med leverantören, utan sparas bara i din webbläsare.

Har du accepterat kakor för inställningar och klickar på "Lyssna" sätts en sessionskaka som försvinner när du stänger ner webbläsaren.
Kakans namn: _rspkrLoadCore

Om du gör egna inställningar i ReadSpeaker sätts en kaka för att spelaren ska fungera på samma sätt när du går till en ny sida på vår webbplats. Kakan sparas i webbläsaren i cirka fyra dagar.
Kakans namn: ReadSpeakerSettings

Om du lyssnar på dokument med docReader i till exempel våra publikationer, sparas två kakor som försvinner efter 30 dagar. DocReader-kakorna är inte kopplade till domänen folkhalsomyndigheten.se utan till domänen docreader.readspeaker.com eftersom du navigerar dit när du använder tjänsten. Den ena kakan, Dcrjobnames, innehåller en krypterad version av dokumentets url och sidnumret på den senast visade sidan. Den andra, Dcrssettings, sparar information om inställningar som besökaren gör, så som läshastighet, UI-språk och fontstorlek.
Kakornas namn: Dcrjobnames, Dcrssettings

Kakor för webbstatistik och webbplatsundersökning

Vi använder analysverktyg för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen, till exempel antal sidvisningar och besök. Informationen används för att förbättra webbplatsen och optimera användarupplevelsen.

Webbstatistikverktyget Matomo

Den data som samlas in i Matomo är anonymiserad så att man aldrig kan identifiera en enskild individ. Nekar du användning av statistikkakor kommer inget att registreras. Alla tjänster som används för datainsamling driftas i miljöer som finns inom Sveriges gränser. Kakorna är tredjepartskakor som hanteras av vår leverantör Extellio International AB och dess personal i Sverige (Stockholm och Malmö).

Kakor som används av Matomo

_pk_id: Kaka som sparas i 13 månader och används för att lagra ett slumpmässigt genererat analys-ID, besöksantal, aktuell tid och tidpunkt för senaste besök.

_pk_ses: Korttidskaka som försvinner efter ditt besök. Kakan används för att tillfälligt lagra antal besök, aktuell tid och tidpunkt för senaste besök innan detta sparas i pk_id-kakan.

_pk_ref: Kaka som sparas i sex månader och används för att lagra den ursprungliga hänvisningsadressen som användes för att komma till webbplatsen.

Webbplatsundersökning

För närvarande gör vi en webbplatsundersökning i syfte att få reda på hur du som användare upplever vår webbplats. Undersökningen är frivillig. Kakorna används för att säkerställa att undersökningen visas först efter att besökaren har varit inne på webbplatsen en viss tid och hunnit bilda sig en tillräckligt god uppfattning. De används dessutom för att förhindra att undersökningen kommer upp hos besökaren varje gång man besöker webbplatsen. Kakorna innehåller ingen information om dig som person. Kakorna är tredjepartskakor som hanteras av vår leverantör Extellio International AB och dess personal i Sverige (Stockholm och Malmö).

Kakor som används för webbplatsundersökningen

espace: Kakan sparas i ett år på datorn, förnyas vid varje uppdatering. Kakan kommer ihåg tiden du spenderat på webbplatsen och vilka undersökningar som öppnats och stängts.

espace_session: Korttidskaka som bara sparas under din nuvarande session och innehåller information om hur länge du varit på webbplatsen vid det nuvarande besöket.

Hantera kakor

Du kan när som helst gå tillbaka och ändra dina kakinställningar genom att trycka på länken Hantera kakor.

Om du inte vill acceptera kakor

Vill du inte acceptera kakor kan även din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av kakor eller att du informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka. Genom din webbläsare kan du också radera tidigare lagrade kakor. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information. Om du väljer att inte acceptera kakor kommer funktioner som vi beskriver ovan inte att fungera eller bara delvis fungera på webbplatsen.

Rätten att klaga

Är det något du tycker saknas i hanteringen av dina kakor på fohm.se har du rätten att klaga. Klaga gör du hos Post- och telestyrelsen som är tillsynsmyndighet för hanteringen av kakor.

Post- och telestyrelsen (pts.se)