Denna rapport beskriver resultaten från befolkningsundersökningen SRHR2017, om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Rapporten bygger på resultaten från en befolkningsundersökning som genomfördes på regeringens uppdrag under 2017. I rapporten beskrivs bland annat resultat om sexuella trakasserier och våld, sexlivet, sex, relationer och egenmakt, sex mot ersättning, sexualitet och digitala arenor, pornografianvändning och sexuell hälsa, reproduktiv hälsa samt sex- och samlevnadsundervisning.

Rapporten är en aktuell kunskapsbas för vidare folkhälsoarbete. För en ökad jämställd och jämlik hälsa, behöver skillnaderna utifrån kön, socioekonomi och sexuell identitet beaktas, och ojämställda sexuella villkor mellan könen åtgärdas.

För dig som vill fördjupa dig finns mer information om studien SRHR 2017, samt om SRHR definition.

Här finns även resultaten från enkätstudien Sexuell kommunikation, samtycke och hälsa

Relaterad läsning

Nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

En god, jämlik och jämställd sexuell och reproduktiv hälsa i hela befolkningen

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Publicerad: 28 maj 2019
  • Uppdaterad: 6 september 2019