Sjukdomsinformation om badklåda

Lyssna

Andra benämningar: Simmarklåda, cerkariedermatit.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Bild på ben med Cerkariedermatit (badklåda).Badklåda är en självläkande parasitorsakad åkomma som har global spridning och som kan drabba människan vid bad i söt- och bräckt vatten.

Vad orsakar badklåda och hur smittar det

Åkomman orsakas av så kallade cerkarier, ett av larvstadierna hos en inälvsmask som orsakar "fågelbilharzia", där framför allt sjöfåglar är huvudvärd och vissa sötvattenssnäckor är mellanvärd.

Snäckorna har blivit infekterade av så kallade miracidier (larvstadium 1), vilka utvecklas vidare i snäckan till cerkarier (larvstadium 2). Snäckorna är vanliga i många sjöar, och om vattentemperaturen är optimal kan stora mängder cerkarier bildas och utsöndras i vattnet.

Cerkarierna är små, inte synliga för blotta ögat, och simmar fritt i ytvattnet. De kan "av misstag" angripa en badande människa i stället för en fågel och tränga in någon millimeter i huden, där de dock dör relativt snabbt. Snäckorna finns mest på grunt vatten och är en orsak till varför barn drabbas mer än vuxna. Badklåda är inte smittsam från person till person.

Inkubationstiden är svår att definiera.

Symtom och komplikationer

Upprepad exponering för cerkarier inom något dygn kan ge upphov till stora, kraftigt kliande blåsor som kan påminna om myggbett. Dessa utslag brukar finnas kvar i minst en vecka. Enstaka individer kan drabbas av en starkare allergisk reaktion med feber.

Diagnostik och behandling

Diagnos ställs utifrån sjukhistoria, kliande utslag efter bad i söt- eller bräckvatten, och klinisk bild.

Någon specifik behandling finns inte och är inte nödvändig. Symtomen kan lindras med klådstillande och/eller antiallergiska medel.

Allmänt förebyggande åtgärder

Man kan inte se på vattnet om det innehåller cerkarier. Dessa kan dock påvisas genom undersökning av snäckorna. Förekomst av cerkarier i vattnet betyder inte att man måste undvika att bada. En offentlig badinrättning behöver heller inte stänga (även om man gör så ibland).

Åtgärder vid inträffade fall och/eller utbrott

Badklåda är inte anmälningspliktigt enligt smittskyddslagen. Anmälan ska dock göras om sjukdomen har fått en anmärkningsvärd utbredning inom ett område eller uppträder i en elakartad form (paragraf 5 i smittskyddslagen). Några särskilda smittskyddsåtgärder är inte motiverade, men information till allmänheten kan dock rekommenderas.

Kommentarer

Sjukdomen är "släkt" med snäckfebern som är en av de stora tropiska masksjukdomarna, i det livscykler och spridningsvägar är likartade. Vid snäckfeber, som också kallas schistosomiasis eller bilharzios, är människan huvudvärd, och sjukdomsbilden är helt skild från badklåda.

Sjukdomsinformation om snäckfeber

Läs mer på andra webbplatser