Övervakning av smittsamma sjukdomar

En av Folkhälsomyndighetens huvuduppgifter är att fortlöpande följa det epidemiologiska läget vad gäller infektionssjukdomar och speciellt de som omfattas av smittskyddslagen.

Den lagstadgade övervakningen av smittsamma sjukdomar regleras i smittskyddslagen, smittskyddsförordningen och Socialstyrelsens föreskrifter om tillämpningen av smittskyddslagen.

Anmälningspliktiga sjukdomar

Antibiotikaresistens

Frivillig laboratorierapportering

Mikrobiella och immunologiska övervakningsprogram

Sentinelövervakning

SmiNet

Smittestning av blodgivare

Syndromövervakning

Läs mer på andra webbplatser

The European Programme for Intervention Epidemiology Training (EPIET)

SmiNet

Här anmäler behandlande läkare smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen.

www.sminet.se

Gå till toppen av sidan