Utbrott vi särskilt bevakar

Lyssna

Här samlar vi information om utbrott som Folkhälsomyndigheten vill informera särskilt om.

Informationen om aktuella utbrott gör inte anspråk på att vara ständigt uppdaterad. Ny information läggs ut när vi bedömer att läget ändrats eller ny viktig information tillkommit. Utbrotten nedan är de som är aktuella och det senast uppdaterade utbrottet står överst.

Aktuella utbrott

 • Salmonella Enteritidis (december 2022–)

  Totalt är det 79 sjukdomsfall inrapporterade till Folkhälsomyndigheten med den stam av Salmonella Enteritidis som har påträffats i produktionsmiljön hos en äggproducent. Hittills är inga utbrottsfall identifierade som har insjuknat efter det att nya fynd av salmonella i produktionsmiljön gjordes i mitten av februari.

 • Mpox (Internationellt maj 2022–)

  Den 11 maj meddelade WHO att utbrottet av mpox inte längre bedöms utgöra ett internationellt hot mot människors hälsa (PHEIC). Utbrottet klassades som en PHEIC den 23 juli 2022.

 • Covid-19

  Folkhälsomyndigheten arbetar systematiskt med att förebygga smittspridning i samhället och minska de negativa konsekvenserna av pandemin för individer och samhälle. Vi följer utvecklingen noga genom till exempel övervakning, modelleringar, mikrobiologiska och epidemiologiska analyser samt riskbedömningar. Baserat på vår kunskap rekommenderar vi åtgärder anpassade efter läget och vaccination är nu högst prioriterat.

 • Salmonella (Sverige juli 2019–)

  Utbrottet orsakat av flera olika typer av Salmonella med koppling till sesambaserade produkter från Syrien fortgår.