Om barnvaccinationsprogrammet

Alla barn i Sverige erbjuds att vaccinera sig mot elva sjukdomar, genom barnhälsovården och elevhälsan. Läs mer om det allmänna vaccinationsprogrammet för barn

Som stöd för beslut och samtal om vaccination i barnhälsovård och elevhälsa finns informationsmaterial om vaccinationsprogrammet.

Vaccination mot HPV till alla barn

fem barn sitter på skåp i skolan man ser bara benenFrån och med höstterminen 2020 kommer även pojkar omfattas
av vaccination mot HPV inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Läs mer om ändringar i vaccinationsprogrammet. I samband med ändringen har Folkhälsomyndigheten uppdaterat tidigare och tagit fram nytt informations- och kommunikationsmaterial. Materialet är samlat på sidan om vaccin mot HPV.

Rekommendationer för vaccination

Vissa vaccinationer rekommenderas till personer som har ökad risk för att bli smittad eller att bli svårt sjuka om de smittas. Läs mer om rekommendationer för vaccination

Effekten av vaccinationsprogram

Sjukdomar som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn har minskat kraftigt i Sverige. Filmen illustrerar hur antalet rapporterade fall i mässling har ändrats med tiden.

Se fler filmer om andra sjukdomar i vaccinationsprogrammet

Läs mer om effekten av vaccinationsprogrammet