Samlat stöd för vaccination mot HPV

Här hittar du det du behöver i samband med att vaccination erbjuds i skolan :

Informationsblad till vårdnadshavare: Vaccination mot HPV för flickor

Frågor och svar om HPV

Vaccin mot HPV

Bildspel om HPV-vaccination: en utbildning för hälsovårdspersonal (PowerPoint, 4,1 MB)

Text till bildspel om HPV-vaccination (PDF, 281 kB)

HPV-vaccinuppföljning

HPV-vaccin till pojkar - Folkhälsomyndighetens bedömning

Läkemedelsverket: Vaccinering mot HPV

SKL: Samtyckesblankett för HPV-vaccination

Effekten av vaccinationsprogram

Tack vare vaccinationer har sjukdomar som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn minskat kraftigt i Sverige. Bilder nedan illustrerar hur antalet rapporterade sjukdomsfall har ändrats efter införande av vaccinationer.

Antalet rapporterade fall av polio i Sverige 1930–1970

Antalet rapporterade fall av polio i Sverige 1930–1970

Antalet rapporterade fall av difteri i Sverige 1925–2016

Antalet rapporterade fall av difteri i Sverige 1925–2016

Antalet rapporterade fall av kikhosta i Sverige 1940–2016

Antalet rapporterade fall av kikhosta i Sverige 1940–2016

Antalet rapporterade fall av mässling i Sverige 1960–2016

Antalet rapporterade fall av mässling i Sverige 1960–2016

Antalet rapporterade fall av påssjuka i Sverige 1970–2016

Antalet rapporterade fall av påssjuka i Sverige 1970–2016

Antalet rapporterade fall av röda hund i Sverige 1970–2016

Antalet rapporterade fall av röda hund i Sverige 1970–2016

Antalet rapporterade fall av invasiv Hib-infektion bland barn < 5 år i Sverige 1987–2016

Antalet rapporterade fall av invasiv Hib-infektion bland barn under 5 år i Sverige 1987–2016

WHO-certifiering

Sedan januari 2010 är Folkhälsomyndighetens hemsida certifierad av Världshälsoorganisationen (WHO). Webbplatsen har granskats av WHO:s projekt Vaccine Safety Net och uppfyller de kvalitetskrav som WHO ställer på sidor med information om vaccinationer. Folkhälsomyndighetens hemsida utvärderades senast av WHO i mars 2016.

Hitta WHO, Vaccine Safety Net och certifierade webbsidor från andra länder