Vaccinationer är viktigt för att må bra

Lyssna

Vaccinationer förebygger smittsamma sjukdomar. Näst efter rent vatten, är vaccinationer det som mest effektivt bidrar till folkhälsan i världen. Många allvarliga sjukdomar som var vanliga förr har mer eller mindre försvunnit från Sverige, tack vare att många valt att följa våra nationella vaccinationsprogram.

Utvalt innehåll

Vaccination mot covid-19

Vi har i uppdrag att ta fram en nationell plan för vaccinationer mot covid-19. Syftet är att skapa en god beredskap för att erbjuda vaccination mot sjukdomen.

Vaccinationsprogrammet för barn

Alla barn i Sverige erbjuds skydd mot elva sjukdomar inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

Vaccinationsprogrammet mot pneumokocker

Medicinska riskgrupper och personer i 75-årsåldern omfattas av vaccinations­programmet.

Nyheter

 • Stora skillnader mellan regionerna i andelen äldre vaccinerade mot covid-19

  Publicerad:

  Vaccinationstäckningen hos äldre varierar stort i landets olika regioner. Effektiv informationspridning, god tillgänglighet till vaccination, enkla bokningsförfaranden och personliga kallelser är faktorer som påverkar positivt.

 • Utbrott av mpox i Stockholm utreds

  Publicerad:

  Ett pågående utbrott av mpox utreds av hälso- och sjukvården och den regionala smittskyddsenheten i Stockholm med stöd av Folkhälsomyndigheten. Personer med ökad risk för att smittas med mpox rekommenderas även fortsättningsvis att vaccinera sig mot sjukdomen.

 • Vaccinationsveckan uppmärksammar att vaccination skyddar genom hela livet

  Publicerad:

  I år firar WHO:s globala vaccinationsprogram 50 år. Programmet har bidragit till att rädda miljontals liv världen över, och i Sverige beräknas att vaccination av barn har förebyggt runt en och en halv miljon fall av mässling, kikhosta, påssjuka och polio.

Fler nyheter

Publikationer

 • Att förebygga kikhosta hos spädbarn

  Publicerad:

  Faktabladet riktar sig till dig som träffar gravida och spädbarn i vårdsammanhang och handlar om att förebygga så att spädbarn inte blir sjuka i kikhosta samt att förhindra smittspridning.

 • Lägesrapport om de nationella vaccinationsprogrammen 2024

  Publicerad:

  Rapporten redogör för de nationella vaccinationsprogrammen 2023, myndighetens planering för vaccinationsfrågor så som den ser ut i början av 2024, utvecklingen av nya vacciner och aktuella frågor på vaccinationsområdet.

Fler publikationer