Vaccination vid 3 månaders ålderPå de här sidorna hittar du information om Folkhälsomyndighetens arbete med vaccinationer. Här finns också länkar till sidor om vaccinationsregister, vaccinationsstatistik och smittsamma sjukdomar som vaccinerna kan skydda emot.

Granskning av vaccinsidorna

Sidorna om vaccinationer revideras löpande vid behov och systematiskt cirka vartannat år. All text granskas av myndighetens medicinska experter innan publicering.

WHO-certifiering

Sedan januari 2010 är Folkhälsomyndighetens hemsida certifierad av Världshälsoorganisationen (WHO). Webbplatsen har granskats av WHO:s projekt Vaccine Safety Net och uppfyller de kvalitetskrav som WHO ställer på sidor med information om vaccinationer. Folkhälsomyndighetens hemsida utvärderades senast av WHO i mars 2016.

Hitta WHO, Vaccine Safety Net och certifierade webbsidor från andra länder