Effekten av vaccinationsprogram

Tack vare vaccinationer har sjukdomar som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn minskat kraftigt i Sverige. Bilder nedan illustrerar hur antalet rapporterade sjukdomsfall har ändrats efter införande av vaccinationer.

Antalet rapporterade fall av polio i Sverige 1930-1970

1957: Allmän vaccination mot polio startar

Antalet rapporterade fall av difteri i Sverige 1925-2016

1930-tal: Bättre hygien och levnadsförhållanden bidrog till att difteri minskade - 1940-tal: Difteri börjar öka igen. - 1944: Allmän difterivaccination startar

Antalet rapporterade fall av kikhosta i Sverige 1940-2016

1953: Allmän kikhostevaccination startar - 1979-1995: Uppehåll i vaccinationen - 1996: Vaccin erbjuds igen

Antalet rapporterade fall av mässling i Sverige 1960-2016

1972: Allmän vaccination mot mässling startar - 1982: Allmän vaccination erbjuds mot mässling, påssjuka och röda hund

Antalet rapporterade fall av påssjuka i Sverige 1970-2016

1982: Allmän vaccination mot påssjuka startar

Antalet rapporterade fall av röda hund i Sverige 1970-2016

1974: Vaccination mot röda hund erbjuds flickor - 1982: Både flickar och pojkar erbjuds vaccination

Antalet rapporterade fall av invasiv Hib-infektion bland barn < 5 år i Sverige 1987-2016

1992: Allmän vaccination mot Hib startar

WHO-certifiering

Sedan januari 2010 är Folkhälsomyndighetens hemsida certifierad av Världshälsoorganisationen (WHO). Webbplatsen har granskats av WHO:s projekt Vaccine Safety Net och uppfyller de kvalitetskrav som WHO ställer på sidor med information om vaccinationer. Folkhälsomyndighetens hemsida utvärderades senast av WHO i mars 2016.

Hitta WHO, Vaccine Safety Net och certifierade webbsidor från andra länder