Vaccinationer

Vaccinationer förebygger smittsamma sjukdomar. Näst efter rent vatten, är vaccinationer det som mest effektivt bidrar till folkhälsan i världen. Många allvarliga sjukdomar som var vanliga förr har mer eller mindre försvunnit från Sverige, tack vare att många valt att följa våra nationella vaccinationsprogram.

Om barnvaccinationsprogrammet

Alla barn i Sverige erbjuds att vaccinera sig mot tio sjukdomar, genom barnhälsovården och elevhälsan. Läs mer om det allmänna vaccinationsprogrammet för barn

Som stöd för beslut och samtal om vaccination i barnhälsovård och elevhälsa finns informationsmaterial om vaccinationsprogrammet.

Vaccination mot HPV till alla barn

fem barn sitter på skåp i skolan man ser bara benenFrån och med höstterminen 2020 kommer även pojkar omfattas
av vaccination mot HPV inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Läs mer om ändringar i vaccinationsprogrammet. I samband med ändringen har Folkhälsomyndigheten uppdaterat tidigare och tagit fram nytt informations- och kommunikationsmaterial. Materialet är samlat på sidan om vaccin mot HPV.

Rekommendationer för vaccination

Vissa vaccinationer rekommenderas till personer som har ökad risk för att bli smittad eller att bli svårt sjuka om de smittas. Läs mer om rekommendationer för vaccination

Effekten av vaccinationsprogram

Sjukdomar som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn har minskat kraftigt i Sverige. Filmen illustrerar hur antalet rapporterade fall i mässling har ändrats med tiden.

Effekten av vaccinationsprogram

Se fler filmer om andra sjukdomar i vaccinationsprogrammet

Läs mer om effekten av vaccinationsprogrammet

1177 Vårdguiden

Privatpersoner hänvisas till 1177 Vårdguiden för rådgivning och hjälp vid sjukdom. 

Om du är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter, se 1177 Vårdguiden under rubriken ”När du vill ringa 1177 och är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter”. Teckenspråkstolkad information om covid-19 finns på krisinformation.se

Kontakt

E-post till Vaccinationer - för frågor om vaccin, vaccinationer, barn­vaccinations­programmet och dess sjukdomar.

WHO-certifiering

Den här webbplatsen är certifierad av WHO och uppfyller WHO:s kvalitetskrav för sidor med information om vaccinationer. Den senaste utvärderingen gjordes i mars 2016.

Länkar till WHO, Vaccine Safety Net och certifierade webbplatser från andra länder

en ung man håller ett litet barn i famnen

Vaccination mot rotavirusinfektion

Sedan september 2019 ingår vaccination mot rotavirusinfektion i vaccinations­programmet för barn. Här kan du läsa mer

Gå till toppen av sidan