Frågor och svar om Brucella canis

Lyssna

Vanliga frågor och svar om brucella canis.

Brucella canis

Lyssna

Brucella canis är en bakterie som framför allt smittar hundar men som även i sällsynta fall kan överföras från hund till människa. Det finns andra typer av Brucella, t.ex. Brucella melitensis, som kan smitta människor via livsmedel såsom opastöriserad mjölk.

Brucella canis betraktas som en livslång infektion hos hundar. Smittade hundar blir kroniska bärare av bakterien, men hundarna är inte smittsamma hela tiden. Bakterien kan ligga vilande i kroppen under långa perioder.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Brucella canis är en relativt ny och ovanlig smitta i Sverige. Första fallet upptäcktes 2011. Sjukdomen förekommer i flera europeiska länder och i andra världsdelar.

Under 2022 har vi sett en ökning av antalet smittade hundar i Sverige. Hittills har alla kända fall varit antingen importerade hundar eller hundar som parats utomlands, alternativt hundar som har haft nära kontakt med sådana hundar.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Smitta från hund till människa är väldigt sällsynt men förekommer. Bakterien smittar framför allt vid kontakt med urin, sperma, flytningar och andra kroppsvätskor från smittade hundar, eller vid kontakt med fosterhinnor, spontanaborterade valpfoster och under valpning.

Människor är relativt motståndskraftiga mot Brucella canis, men infektioner hos t.ex. laboratoriepersonal, djurskötare och djurägare har rapporterats. Den vanligaste smittkällan för djurägare är kontakt med spontanaborterat material (valpfoster, fosterhinnor, m.m.).

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Sjukdomen har aldrig diagnosticerats hos en människa i Sverige.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Risken för smitta från symtomfria hundar är sannolikt mycket liten men går inte att utesluta. Små barn, gravida, äldre och immunsupprimerade individer (personer med nedsatt immunförsvar) har, som vid många infektionssjukdomar, en högre risk att bli smittade.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Symtomen hos människor är ofta ospecifika, t.ex. långvarig feber, trötthet och illamående. De får alltså inte samma symtom som hundar.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Störst mängd bakterier utsöndrar en smittad tik i samband med spontanabort (missfall) eller valpning. Bakterier kan även utsöndras i urin och andra kroppsvätskor. För att minska risken för att bli smittad krävs att man undviker direkt kontakt med hundens kroppsvätskor, exempelvis genom att använda handskar när man torkar kiss eller borstar tänderna på den. Om man assisterar en valpning ska handskar användas och man ska inte ge andningshjälp till en valp direkt med munnen.

En kastrerad hund utsöndrar färre bakterier. Detta gäller både tikar och hanhundar.

Vid kontakt med ett djursjukhus, informera djurhälsopersonalen om att hunden har testat positivt för Brucella canis.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Kontakta 1177 eller närmaste vårdinrättning. Nämn att det gäller en misstänkt smitta med Brucella canis.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Det finns inte beskrivet för Brucella canis men det går inte att utesluta att barn kan bli smittade under en graviditet eller via amning. Därför ska du som är gravid och har exponerats för smittan kontakta sjukvården för konsultation. Tidig diagnostik och behandling är viktigt för att minimera riskerna för fostret under graviditeten. Även nyfödda barn kan behandlas för sjukdomen.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Det går att behandla Brucella canis med antibiotika men behandlingstiden är lång.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Risken att bli smittad är väldigt liten men barn och personer med ett nedsatt immunförsvar har högre risk att bli smittade av en infekterad hund.

En kastrerad hund utsöndrar färre bakterier än en intakt (okastrerad) hund.

Situationen bör bedömas av läkare och veterinär från fall till fall.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Det viktigaste är att du informerar hundvakten om att hunden har testat positivt för Brucella canis. Situationen bör bedömas av läkare och veterinär från fall till fall.

Som ägare bör du föra en dialog med läkare och veterinär om hur hanteringen kan lösas på ett smittsäkert sätt både i relation till människor och eventuella andra hundar.

En hund med symtom på Brucella canis bör inte lämnas bort. En kastrerad hund utsöndrar färre bakterier än en intakt (okastrerad) hund.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan