Sjukdomsinformation om candidainfektion

Lyssna

Candidainfektion är en svampsjukdom som företrädesvis ger infektion ytligt i hud/naglar eller på slemhinna.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Djupare infektioner med Candida drabbar i regel patienter vars allmäntillstånd är nedsatt, till exempel på grund av cancer, diabetes, operation, hiv etc. Candidainfektioner kan också uppträda hos patienter som behandlas med antibiotika, främst antibiotika med brett antimikrobiellt spektrum.

Vad orsakar candidainfektion och hur sprids det?

Candidiasis orsakas av flera olika svampar som tillhör släktet Candida (bland annat C. albicans, C. glabrata, C. tropicalis). Dessa svampar tillhör människans normala mikrobflora och kan i regel i måttlig mängd påvisas på huden, i munhåla/svalg, i tarmen och även genitalt.

Inkubationstiden är oftast omöjlig att ange.

Symtom och komplikationer

Ytliga candidainfektioner är mycket vanliga och i regel godartade. Hos spädbarn ser man ofta i munslemhinnan så kallat "torsk".

Infektion med candida uppträder gärna i irriterad hud som samtidigt är fuktig. Man kan sålunda ofta isolera candida från intertriginösa eksem, som kan uppträda exempelvis i ljumskarna och under tunga bröst. Vulvovaginit är ett mycket vanligt tillstånd hos kvinnor där ofta candida bidrar till symtomen. Tillståndet har ofta föregåtts av en antibiotikabehandling som rubbat den normala mikrobfloran i kvinnans underliv.

Paronychi, en nagelinfektion, är också ofta orsakad av candida. Tillståndet är vanligt hos personer som med sina händer är i mycket kontakt med vatten.

Samtliga dessa ytliga candidainfektioner är i regel mycket godartade och behandlingen ofta lokal.

Candidaväxt kring katetern hos droppbehandlingskrävande patienter är vanligt, och candida är också vanligt förekommande vid infektioner kring "främmande kroppar". För att eliminera denna typ av candidainfektion är det ofta nödvändigt att ta bort den "främmande kroppen".

Hos patienter vars allmäntillstånd är nedsatt kan Candida ge upphov till djupare och allvarliga infektioner som blodförgiftning (sepsis), lunginflammation, hjärn-/hjärnhinneinflammation, hjärtklaffsinfektion, ögoninfektion etc.

Diagnostik och behandling

Diagnosen candidainfektion ställs ofta utifrån sjukdomsbild. Candida är också lätt att odla fram på det mykologiska laboratoriet. I en del fall kan en diagnos också ställas genom att man efter färgning av infekterat provmaterial identifierar svampen i mikroskop.

Det finns flera läkemedel med god effekt mot Candida. Prognosen vid de djupa infektionerna, till exempel blodförgiftning, är dock helt beroende av patientens grundsjukdom.

Förebyggande åtgärder

Det finns inget vaccin mot candidiasis och infektion är oftast omöjlig att förebygga. En god hygien på sjukhus är som alltid nödvändig för att förhindra infektion, bland annat vid insättning av olika typer av katetrar.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Candidainfektioner är inte anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen, och några smittskyddsåtgärder är inte motiverade vid eventuella fall.