Vad orsakar fästingburen återfallsfeber och hur sprids det?

Denna form av återfallsfeber orsakas av Borrelia duttoni, och reservoaren är här framför allt gnagare, endast i undantagsfall människa. De flesta fall förekommer i Afrika. Sjukdomen sprids via bett av så kallade mjuka fästingar av släktet Ornithodoros, som ej finns i Sverige. Dessa lever annars i nära kontakt med människan, och kan leva i flera år utan nytt blodmål men ändå förbli smittsamma.

De kan också överföra smittan direkt till sin avkomma (transovariellt). Sjukdomen är ej smittsam direkt från människa till människa.

Se i övrigt lusburen återfallsfeber.