Sjukdomsinformation om fästingburen återfallsfeber

Lyssna

I princip är bilden densamma som vid den lusburna formen, men inkubationstiden är kortare och återfallen brukar vara fler.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Vad orsakar fästingburen återfallsfeber och hur sprids det?

Denna form av återfallsfeber orsakas av Borrelia duttoni, och reservoaren är här framför allt gnagare, endast i undantagsfall människa. De flesta fall förekommer i Afrika. Sjukdomen sprids via bett av så kallade mjuka fästingar av släktet Ornithodoros, som ej finns i Sverige. Dessa lever annars i nära kontakt med människan, och kan leva i flera år utan nytt blodmål men ändå förbli smittsamma.

De kan också överföra smittan direkt till sin avkomma (transovariellt). Sjukdomen är ej smittsam direkt från människa till människa.

Se lusburen återfallsfeber