Sjukdomsinformation om humant metapneumovirus (HMPV)

Lyssna

Humant metapneumovirus (HMPV) upptäcktes 2001, men studier har visat att viruset har funnits runt om i hela världen i minst flera tiotals år.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Vad orsakar HMPV-infektion och hur sprids det?

Humant metapneumovirus (HMPV) hör till gruppen paramyxovirus och är en nära släkting till respiratoriskt syncytial virus (RSV). Två serogrupper (HMPV-A och HMPV-B) har identifierats. Dessa cirkulerar parallellt och orsakar samma typ av sjukdom.

Infektion uppstår när viruset kommer i kontakt med slemhinnor i näsa, mun och ögon.

På norra halvklotet orsakar HMPV epidemier under vinterhalvåret. Dessa kan sammanfalla med spridningen av RSV och eftersom de båda besläktade virusen orsakar liknande sjukdom kan de vara svåra att skilja åt.

Andelen luftvägsinfektioner orsakade av HMPV varierar mellan olika säsonger. Ett svenskt barnmaterial av luftvägsinfektioner från början av 2000-talet visade att mindre än en procent var orsakade av HMPV. Andra studier har uppskattat att 1-15% av luftvägsinfektioner bland barn under fem år kan vara orsakade av HMPV.

De flesta barn har vid fem års ålder antikroppar mot HMPV vilket är ett tecken på genomgången infektion. Dessa antikroppar ger dock ingen bestående immunitet, vilket innebär att man kan bli infekterad flera gånger. Infektion med en av serogrupperna skyddar inte heller mot infektion av den andra.

Symtom och komplikationer

Personer i alla åldrar kan infekteras av HMPV, men det är framförallt barn, äldre och personer med nedsatt immunförsvar som får symtom. Sjukdomsincidensen har i en finsk studie visats vara högst bland barn under två år.

Sjukdomsbilden liknar den vid RSV-infektion. HMPV kan orsaka såväl milda övre luftvägsinfektioner med hosta, snuva och feber, som mer allvarliga symtom som bronkiolit eller lunginflammation. Öroninflammation är en vanlig komplikation bland barn under tre år. Laryngit (inflammation i struphuvudet) förekommer också.

De flesta infektionerna läker ut på någon vecka.

Diagnostik och behandling

Vid mild infektion krävs inte någon specifik behandling. Svåra luftvägssymtom kan kräva behandling med syrgas eller till och med respiratorbehandling. Det finns inte några antivirala läkemedel som kan användas för att behandla personer med HMPV-infektioner.

Förebyggande åtgärder

Det finns inte något vaccin mot HMPV och inte heller några vaccinkandidater.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Inga särskilda smittskyddsåtgärder är nödvändiga vid inträffade fall. Sjukdomsfall är inte anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen. Anmälan ska dock göras om sjukdomen har fått en anmärkningsvärd utbredning inom ett område eller uppträder i en elakartad form (paragraf 5 i smittskyddslagen).