Sjukdomsinformation om parainfluensavirus

Lyssna

Humant parainfluensavirus (HPIV) är en viktig orsak till infektion i luftvägarna, såväl hos barn som vuxna. Parainfluensavirus är en mycket vanlig orsak till förkylning och krupp.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Bild på Paramyxovirus (parainfluensa).Vad orsakar parainfluensvirusinfektion och hur sprids det?

HPIV tillhör gruppen RNA virus och kan överleva högst ett par timmar utanför människokroppen. Det finns fyra typer, HPIV 1–4. Virus inaktiveras lätt av desinfektionsmedel samt tvål och vatten.

HPIV sprids via luftvägssekret vid nära kontakt med infekterade personer eller genom kontakt med smittade föremål. Infektion uppstår framför allt när viruset kommer i kontakt med slemhinnor i näsa, mun, ögon och genom inandning av små droppar (aerosol) från hosta och nysningar. Infektioner orsakade av HPIV förekommer företrädesvis under höst och vinter men kan uppträda året runt.

Inkubationstiden är vanligen ett till sju dygn.

Symtom och komplikationer

Samtliga typer kan ge upphov till vanlig förkylning. Framför allt HPIV-1 men även HPIV-2 är mycket vanliga orsaker till krupp hos små barn. Utöver de vanliga förkylningssymtomen karakteriseras krupp (genom engagemang av området kring struphuvudet) av heshet och hosta, vilken framför allt nattetid antar en "skällande" karaktär. Typiskt vid krupp är också det väsande ljudet vid barnets inandning, vilket är ett tecken på att det har svårigheter att få luft. Oro och ångest är också karakteristiskt för tillståndet.

Barnet blir i regel mycket bättre bara genom att lugnas, sittande i mammas eller pappas knä. Effektiva symtomlindrande läkemedel kan dock ibland behöva ges. Trots sin dramatiska sjukdomsbild är det mycket ovanligt att barn dör av krupp.

HPIV-1, HPV-2 men framför allt HPIV-3 kan ge infektion också djupare ner i luftvägarna - bronchit/bronchiolit och pneumoni (lunginflammation) - tillstånd som kan vara allvarligt främst hos äldre personer.

Diagnostik och behandling

HPIV kan diagnostiseras både med snabbmetoder (svar inom någon dag) eller en virusodling (tar längre tid). Provmaterial är sekret från bakre svalget som suges upp med en tunn plastkateter.

Vid en mild infektion krävs inte någon specifik behandling. Vid svår nedre luftvägssjukdom kan ibland sjukhusvård behövas.

Förebyggande åtgärder

Smittan är mycket vanlig, och några effektiva förebyggande åtgärder finns ej. Det finns inte något vaccin mot HPIV.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Sjukdomen är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

Kuriosa

Krupp (beskrivet ovan) kallas ibland för "pseudokrupp" eller "falsk krupp". Tillståndet har inget med den så kallade "äkta kruppen" att göra, som är ett mycket fruktat tillstånd vid sjukdomen difteri.

Läs mer på andra webbplatser

Parainfluenza virus (cdc.gov)