Symtombilden hos djur är diffus och dödligheten bland unga djur är hög. Men människan kan också bli smittad via myggor. Sjukdomen är en zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa.

Sjukdomen beskrevs första gången i Kenya 1912 och förekommer i Afrika samt sedan 2000 även i Saudiarabien och Yemen.

Vad orsakar Rift Valley Fever och hur sprids den?

Rift Valley fever orsakas av ett virus som tillhör gruppen phlebovirus. Det är känsligt för de flesta förekommande desinfektionsmedel. Sjukdomen drabbar kameler, får och andra tamdjur såsom getter och nötkreatur, men även vilda gnagare kan infekteras. Hästar och grisar är ej känsliga.

Hos människa ses Rift Valley fever ofta som en yrkessjukdom hos personer som haft kontakt med infekterade kadaver och slaktkroppar. Infektion bland laboratoriearbetare förekommer. Vid utbrott bland djur (epizootier) sker smitta främst genom direktkontakt med sjuka djur eller i sällsynta fall via myggor och andra insekter.

Symtom och komplikationer

Sjukdomen ger vanligtvis inga eller milda symtom. Vid symtom är det vanligast med feber, smärta i muskler och leder samt huvudvärk. Sjukdomsförloppet är relativt kort (en vecka eller mindre), men komplikationer kan tillstöta i form av blödningar, hjärninflammation och leversvikt. Dödligheten är cirka en procent.

Inkubationstiden är 2-6 dygn.

Diagnostik och behandling

Diagnos kan ställas med antikroppsundersökning och molekylärbiologiska metoder.
Någon specifik behandling finns ej.

Allmänt förebyggande åtgärder

Inget vaccin finns tillgängligt för mänskligt bruk. Myggmedel och myggnät ger skydd. För människor som arbetar med djur i områden där Rift Valley Fever förekommer rekommenderas skyddsutrustning så man ej kommer i kontakt med vävnader och blod från infekterade djur.

Åtgärder vid inträffade fall och/eller utbrott

Sjukdomen är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen. Om smitta bland djur kan misstänkas ska veterinär underrättas. Rift Valley fever omfattas av epizootilagen.

Läs mer på andra webbplatser

Rift Valley Fever (cdc.gov)