Sjukdomsinformation om Rift Valley fever

Lyssna

Rift Valley-feber är en virusinfektion som främst drabbar får, getter, kameler och nötkreatur i Afrika söder om Sahara. Människor kan smittas av Rift Valley-feber genom nära kontakt med infekterade djur eller genom bett från infekterade myggor. Smitta mellan människor har inte dokumenterats.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Vad orsakar Rift Valley-feber och hur sprids sjukdomen?

Rift Valley-feber orsakas av ett virus som tillhör gruppen phlebovirus. Sjukdomen drabbar kameler, får och andra tamdjur såsom getter och nötkreatur, men även vilda gnagare kan infekteras. Hästar och grisar är inte känsliga. Vid utbrott bland djur (epizootier) sprids smittan främst genom direktkontakt med sjuka djur eller i sällsynta fall via myggor och andra insekter.

Hos människor ses Rift Valley-feber ofta som en yrkessjukdom hos personer som haft kontakt med infekterade kadaver och slaktkroppar, men smitta genom bett av infekterade myggor förekommer.

Symtom och behandling

Sjukdomen ger vanligtvis inga eller milda symtom. Vid symtom är det vanligast med feber, smärta i muskler och leder samt huvudvärk. Sjukdomsförloppet är relativt kort (en vecka eller mindre), men komplikationer kan tillstöta i form av blödningar, hjärninflammation och leversvikt. Dödligheten är cirka en procent.

Inkubationstiden, det vill säga tiden från att en person har blivit smittad till att hen får symtom, är 2–6 dagar. Specifik behandling saknas, vården inriktas på att behandla patientens symtom.

Epidemiologisk övervakning och mikrobiologisk diagnostik

Sjukdomens utbredning övervakas av Folkhälsomyndigheten genom smittskyddsanmälningar och omvärldsbevakning.

Virala hemorragiska febrar (exklusive denguefeber och sorkfeber) – sjukdomsstatistik

Sjukdomen diagnosticeras genom att smittämnets arvsmassa påvisas med molekylärbiologiska metoder vid Folkhälsomyndighetens laboratorium.

Analyskatalog för mikrobiologiska analyser och tjänster – Rift Valley-feber

Förebyggande åtgärder

Det finns inget vaccin tillgängligt för människor. För de som arbetar med djur i områden där Rift Valley-feber förekommer rekommenderas skyddsutrustning. Det går att minska risken för myggöverförda smittor genom att skydda sig mot myggstick.

  • Smörj in huden med myggmedel och sov under myggnät, helst impregnerat.
  • Sov i rum med en fläkt eller luftkonditionering, eftersom det i viss mån håller myggen borta.
  • Använd gärna täckande kläder, till exempel en långärmad tröja och långbyxor.

Anmälan och åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Rift Valley-feber klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom. Inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten som viral hemorragisk feber (VHF).

Om man misstänker smitta bland djur, ska en veterinär underrättas. Rift Valley-febern omfattas av epizootilagen.

Läs mer

Rift Valley Fever (cdc.gov)

Rift valley fever (who.int)

Rift valley fever (ecdc.europa.eu)