Salmonellautbrottet 1953

Lyssna

Det hittills största salmonellautbrottet i Sverige inträffade 1953. Utbrottet pågick från mitten av juni till slutet av december. Totalt insjuknade 8 845 personer med salmonella av vilka 2 400 lades in på sjukhus och cirka 90 personer avled.

I Kronobergs län inträffade 2 611 fall, i Stockholm 2 848 fall och i Göteborg 752 fall. Fall inträffade även i Västernorrlands län. Analys av prover påvisade Salmonella Typhimurium.

Utredningen visade att utbredningen av salmonellafallen överensstämde med leveransvägarna från slakteriet i Alvesta (Kronobergs Läns Slakteriförening), som levererade bland annat charkuterivaror och fläsk över hela landet. Köttprodukter skickades därifrån på järnväg till de drabbade orterna. Ett system fanns med butiksbussar som fylldes på i Alvesta och som sålde slakterivaror på den småländska landsbygden. Efter provtagning av slakteriet i Alvesta kunde det konstateras att kött från slakteriet var smittkällan.

En kombination av för hög slaktfrekvens, otillräckliga kylutrymmen och värmebölja var orsaken till utbrottet. En arbetskonflikt som varade i fem veckor medförde att fler djur än normalt slaktades när arbetet återupptogs och kylrummen blev därför överfyllda med höga temperaturer som följd. Samtidigt pågick en värmebölja vilket gjorde att det inte gick att kyla transportkedjan för köttet.

Bild 1. Fall av salmonellainfektioner 1940–1954 (PDF, 576 kB)

Bild 2. Antalet salmonellainfektioner och kvantiteten importerade äggprodukter 1935–1953 (PDF, 378 kB)

Bild 3. Kött-, fläsk- och charkuterileveranser från Alvesta 1953 (PDF, 360 kB)

Bild 4. Köttleverenser från Alvesta 9 juni till 5 juli 1953 (PDF, 399 kB)

Bild 5. Fördelningen av antalet fall av Salmonella typhimurium 9 juni till 28 december 1953 i Sverige (PDF, 708 kB)

Bild 6. Fall av Salmonella typhimurium och leverans av kött till Västernorrlands län (PDF, 349 kB)

Bild 7. Fall av Salmonella typhimurium och leverans av kött till Göteborg (PDF, 368 kB)

Bild 8. Antalet humanfall samt infekterade svin och kalvar 8 juni till 24 juli 1953 (PDF, 283 kB)

Bild 9. Fryslagrade djurkroppar slaktade i Alvesta 8 juni till 5 juli 1953 (PDF, 555 kB)

Bild 10. Procent infekterade svinkroppar förvarade i olika kylhus (PDF, 479 kB)

Bild 11. Antalet salmonellapositiva slaktkroppar 23 juli till 1 oktober 1953 (PDF, 369 kB)

Bild 12. Fynd av Salmonella typhimurium hos slaktdjur (PDF, 315 kB)

Bild 13. Typningsschema för salmonella (PDF, 582 kB)