Sjukdomsinformation om stafylokockinfektioner

Lyssna

Stafylokocker finns av många olika slag. Av dessa är särskilt tre sjukdomsframkallande.