Sjukdomsinformation om Betahemolytiska grupp A-streptokocker (GAS)

Sjukdomsinformation om Grupp B-streptokocker (GBS)

Sjukdomsinformation om Impetigo

Sjukdomsinformation om Rosfeber

Sjukdomsinformation om Scharlakansfeber

Sjukdomsinformation om Streptococcus suis-infektion

Läs mer på andra webbplatser

CDC: Group A streptococcal (GAS) disease

CDC: Group B streptococcal (GBS) disease