MDR-TB-gruppen

Lyssna

Behandlande läkare kan kontakta MDR-TB-gruppen vid komplicerade TB-fall.

MDR-TB-gruppen är en expertgrupp som består av mikrobiologer och barn- och infektionsläkare. Gruppen har regelbundna telefonmöten för att diskutera och komma fram till bästa behandling för alla fall av multiresistent tuberkulos och andra svårbehandlade fall av TB.

Behandlande läkare kan kontakta gruppen via telefon eller mail till Jerker Jonsson och bjuds då också in till möte när deras fall tas upp.