Uppdaterad 8 mars 2022

Användarstöd till Indikatorlabbet

För att du lättare ska kunna använda Indikatorlabbet och få ut så mycket kunskap som möjligt har vi samlat material som kan hjälpa dig i ditt arbete. Här finns instruktionsfilmer, användarguide, övningsuppgifter men även inspirerande intervjuer för att se hur andra har använt Indikatorlabbet. Vill du sedan hjälpa andra att navigera i statistikverktyget finns ytterligare utbildningsmaterial att tillgå.

Användarguide

Här finns olika typer av stödmaterial på både svenska och engelska. Användarguiden är tillgänglighetsanpassad för att fungera i skärmläsare.

Ska du hålla i en introduktion till Indikatorlabbet? Använd gärna de framtagna utbildningsmaterialen som presentationer, övningsuppgifter och Indikatorlabbets folder.

In English

Filmer som alternativ

Vi har tagit fram två filmer som ett komplement till användarguiden. De innehåller likvärdig information med guiden men lämpar sig inte för personer med synnedsättning. Då rekommenderar vi den skriftliga guiden ovan.

Den första filmen visar verktygets funktioner och den andra filmen illustrerar ett exempel på hur Indikatorlabbet kan användas.

Dela ut material

Om du vill dela ut visitkort, foldrar eller annat material som vi har tillgängligt vid utbildningstillfället kontakta oss via mejl indikatorlabbet@folkhalsomyndigheten.se.

Kontakta oss i god tid med din förfrågan, minst sju arbetsdagar innan utbildningstillfället för att materialet ska hinna skickas. OBS! Så långt lagret räcker. I ditt mejl önskar vi att du specificerar följande uppgifter:

  • Ditt namn
  • Organisation/arbete
  • Syftet med utbildningen och målgrupp
  • Antal deltagare
  • Adress dit materialet ska skickas