Här finns olika typer av stödmaterial på både svenska och engelska. Användarguiden är tillgänglighetsanpassad för att fungera i skärmläsare.

Användarguide till Indikatorlabbet (PDF, 2,1 MB)

Användarguide till Indikatorlabbet (på engelska) (PDF, 2 MB)

Övningsuppgift – Kom igång med fyra frågor (PDF, 150 kB)

Vi har tagit fram två filmer som ett komplement till användarguiden. De innehåller likvärdig information med guiden men lämpar sig inte för personer med synnedsättning. Då rekommenderar vi den skriftliga guiden ovan.

Den första filmen visar verktygets funktioner och den andra filmen illustrerar ett exempel på hur Indikatorlabbet kan användas.

Instruktionsfilm till Indikatorlabbet, del 1: Funktioner

Instruktionsfilm till Indikatorlabbet, del 2: Ett exempel