Uppdaterad 25 september 2020

Användarstöd till Indikatorlabbet

För att du lättare ska kunna använda Indikatorlabbet och få ut så mycket kunskap som möjligt har vi samlat material som kan hjälpa dig i ditt arbete. Här finns instruktionsfilmer, användarguide, övningsuppgifter men även inspirerande intervjuer för att se hur andra har använt Indikatorlabbet. Vill du sedan hjälpa andra att navigera i statistikverktyget finns ytterligare utbildningsmaterial att tillgå.

Instruktionsfilmerna hjälper dig att använda statistikdatabasen. Den första filmen visar verktygets funktioner och den andra filmen illustrerar ett exempel på hur Indikatorlabbet kan användas.

Här finns olika typer av arbetsmaterial på både svenska och engelska. Vill du läsa själv istället för att titta på en film finns även en användarguide i pdf.

Ska du hålla i en introduktion till Indikatorlabbet? Använd gärna de framtagna utbildningsmaterialen som presentationer, övningsuppgifter och Indikatorlabbets folder.

Arbetsmaterial, svenska

Work material, English

Dela ut material

Om du vill dela ut visitkort, foldrar eller annat material som vi har tillgängligt vid utbildningstillfället kontakta oss via mejl indikatorlabbet@folkhalsomyndigheten.se.

Kontakta oss i god tid med din förfrågan, minst sju arbetsdagar innan utbildningstillfället för att materialet ska hinna skickas. OBS! Så långt lagret räcker. I ditt mejl önskar vi att du specificerar följande uppgifter:

  • Ditt namn
  • Organisation/arbete
  • Syftet med utbildningen och målgrupp
  • Antal deltagare
  • Adress dit materialet ska skickas