Folkhälsodata och FolkhälsoStudio – statistik om folkhälsa och miljöhälsa

Folkhälsodata och FolkhälsoStudio är två webbaserade verktyg för att presentera statistik över hälsoutfall och hälsans bestämningsfaktorer från en gemensam databas.

Folkhälsodata ger dig möjlighet att skapa tabeller för egen bearbetning och de flesta indikatorerna finns presenterade på nationell, regional och lokal nivå. Här hittar du bland annat data om indikatorer efter folkhälsopolitikens åtta målområden, nationella folkhälsoenkäten, nationella miljöhälsoenkäten, skolbarns hälsovanor samt antibiotikastatistik.

Folkhälsodata

Om Folkhälsodata och dess olika delar

FolkhälsoStudio kan användas för att skapa interaktiva presentationer med olika diagram och kartor. I verktyget kan du själv söka fram statistik utifrån de indikatorer du väljer och skapa egna presentationer. Ett flertal av indikatorerna finns redovisade på nationell, regional och lokal nivå.

FolkhälsoStudio

Om FolkhälsoStudio innehåller användarstöd i form av bland annat filmer och exempel.

Om FolkhälsoStudio

Folkhälsomyndigheten publicerar även två interaktiva faktablad genom FolkhälsoStudio som innehåller färdiga diagram och kartor som visar statistik på kommunnivå. Uppgifterna kan enkelt jämföras med motsvarande uppgifter på läns- och riksnivå.

I kommunfaktablad presenteras statistik över folkhälsan och hur den utvecklats över tid.

I faktabladen om psykisk hälsa kan du följa utvecklingen av psykisk hälsa och suicid.

Indikatorlabbet – för uppföljning inom ANDT-området

Indikatorlabbet är ett webbaserat statistikverktyg där utvecklingen inom alkohol, narkotika, dopning och tobak kan följas över tid genom ett stort antal indikatorer som är kopplade till ANDT-strategin 2016-2020. Indikatorlabbet är ett verktyg för att stödja arbetet med uppföljning och analys av utvecklingen inom ANDT och riktar sig till myndigheter och organisationer på nationell, regional och lokal nivå.

När du använder ”Om Indikatorlabbet” hittar du själva verktyget och användarstöd i form av filmer, övningar och bildspel.

Analysera och tolka data

Vad har olika datakällor för styrkor och svagheter, och hur kan man förstå variationer i data? Det finns många faktorer som kan göra det svårt att analysera och tolka data om psykisk hälsa. Utvecklingen av psykisk hälsa och suicid följs med olika datakällor. Läs om hur vi tar fram statistik och vilka för- och nackdelar som finns med att använda olika datakällor:

Så tar vi fram statistik om psykisk hälsa och suicid

Faktabladet vänder sig till dig som arbetar regionalt med psykisk hälsa eller suicid, och som vill veta mer om den statistik som används för att följa utvecklingen inom området.