Om FolkhälsoStudio

Lyssna

FolkhälsoStudio är ett webbaserat verktyg för att göra folkhälsostatistik mer lättillgänglig och interaktiv. I verktyget finns ett stort urval av faktorer som påverkar hälsa och välbefinnande men även vissa hälsoutfall.

Skapa egna presentationer

I FolkhälsoStudio kan du själv söka fram statistik utifrån de indikatorer du väljer och skapa egna presentationer – med olika typer av diagram och kartor. Grafiken kan dessutom animeras för att följa utvecklingen över tid.

Se exempel under rubriken Exempel på visualiseringar i FolkhälsoStudio

Indikatorerna presenteras på tillgängliga geografiska nivåer. Vissa finns enbart redovisade på riket, medan andra redovisas på län och även kommun.

Till FolkhälsoStudio (extern webbplats)

Titta på färdiga presentationer

Folkhälsan i Sverige

Vill du hellre ha statistik framtagen och presenterad tillsammans med animerade grafer och en kortare beskrivande analys finns ett urval av indikatorer i separata resultatrapporter. Rapporterna uppdateras i takt med att ny statistik finns tillgänglig eller ny kunskap tas fram.

Resultat per målområde för Folkhälsan i Sverige

Folkhälsodata

Interaktiva faktablad innehåller färdiga diagram och kartor baserade på ett urval av statistiken som finns i Folkhälsodata. Faktabladen redovisas i anslutning till respektive sakområde.

Folkhälsodata och FolkhälsoStudio

Exempel på visualiseringar i FolkhälsoStudio

Figurerna nedan är exempel på visualieringar du kan titta på i FolkhälsoStudio.

Instruktioner för att se data:

  • Lägg markören över figuren för mer detaljerad information.
  • Tryck på play för att starta animeringen.
  • I vissa figurer kan man växla mellan kvinnor/män genom att välja i boxen till vänster. Växla mellan kommun- och länskarta genom att klicka på den lilla jordgloben till höger.

Figur 1. Exempel på karta

Exemplet (figur 1) visar en karta över medellivslängd i kommunerna. Kön är valbart uppe till vänster. Under kartan finns en tidsaxel med reglage.

Figur 2. Exempel på spridningsdiagram

Exemplet (figur 2) visar ett spridningsdiagram med tre dimensioner: Andel rökande gravida, andel kvinnor med eftergymnasial utbildning samt storleken på de färgade cirklarna som är i förhållande till befolkningsstorleken i respektive kommun. Under diagrammet finns en tidsaxel med reglage.

Figur 3. Exempel på linjediagram

Exemplet visar ett linjediagram över andelen behöriga till gymnasieskolan i riket, i ett län och i en kommun. Kön är valbart uppe till vänster.

Figur 4. Exempel på stapeldiagram

Exemplet (figur 4) visar ett stapeldiagram över antal insjuknade i hjärtinfarkt fördelat efter utbildningsnivå, per 100 000 inv. och kön. Under diagrammet finns en tidsaxel med reglage.

Figur 5. Exempel på stapeltabell

Exemplet (figur 5) visar en stapeltabell över ekonomisk standard per kommun i tusen kronor. Kön är valbart uppe till vänster. Under diagrammet finns en tidsaxel med reglage.

Figur 6. Exempel på tabell

Exemplet (figur 6) visar en tabell över andelen med bra eller mycket bra allmän hälsa fördelat efter kön. Under tabellen finns en tidsaxel med reglage.

Instruktionsfilmer

Instruktionsfilm 1: Hitta indikator i FolkhälsoStudio

Instruktionsfilm 2: Kartor i FolkhälsoStudio

Instruktionsfilm 3: Stapeldiagram i FolkhälsoStudio

Instruktionsfilm 4: Linjediagram i FolkhälsoStudio

Instruktionsfilm 5: Stapeltabell i FolkhälsoStudio