Om FolkhälsoStudio

FolkhälsoStudio är ett webbaserat verktyg för att göra folkhälsostatistik mer lättillgänglig och interaktiv. I verktyget finns ett stort urval av faktorer som påverkar hälsa och välbefinnande men även vissa hälsoutfall.

Skapa egna presentationer

I FolkhälsoStudio kan du själv söka fram statistik utifrån de indikatorer du väljer och skapa egna presentationer – med olika typer av diagram och kartor (se exempel nedan). Grafiken kan dessutom animeras för att följa utvecklingen över tid.

Indikatorerna presenteras på tillgängliga geografiska nivåer. Vissa finns enbart redovisade på riket, medan andra även redovisas på län, region, landsting och kommun.

Färdiga presentationer

Vill du hellre ha statistiken framtagen och presenterad tillsammans med animerade grafer och en kortare beskrivande analys kan du gå till:

Folkhälsans utveckling – siffror, grafik och text

Kommunfaktabladen innehåller färdiga diagram och kartor per kommun baserade på ett urval av den statistik som finns i databasen Folkhälsodata.

Kommunfaktablad

Ett antal indikatorer inom psykisk hälsa finns också nedbrutna geografiskt.

Psykisk hälsa på läns- och kommunnivå

Fler indikatorer inom området alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) finns i statistikverktyget för ANDT-uppföljning.

Indikatorlabbet (ANDT)

Exempel på visualiseringar i FolkhälsoStudio

Instruktioner

Lägg markören över figuren för mer detaljerad information.
Tryck på play för att starta animeringen.
För kartan: Växla mellan kvinnor/män i kartan genom att klicka på den grå rubriken ovanför kartan. Växla mellan kommun- och länskarta genom att klicka på den lilla jordgloben bredvid rubriken.

Spridningsdiagram

Stapeldiagram

Stapeltabell

Linjediagram

Karta

Tabell

Gå till toppen av sidan