Officiell statistik

Lyssna

Folkhälsomyndigheten är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella statistiken inom Folkhälsans utveckling respektive smittskydd. Sveriges officiella statistik (SOS) är statistik som är särskilt viktig för att beskriva Sverige. Den bidrar till utvecklingen av vårt samhälle genom att vara objektiv och relevant, vilket gynnar medborgarna.

Officiell statistik på Folkhälsomyndigheten

Nationella folkhälsoenkäten – Hälsa på lika villkor

Statistik om vaccinationer inom barnvaccinationsprogrammet

Om officiell statistik

Folkhälsomyndigheten är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella statistiken inom Folkhälsans utveckling respektive smittskydd. Som statistikansvarig myndighet har vi bland annat ansvar för

  • att statistiken är objektiv
  • att statistiken är dokumenterad
  • att statistiken är kvalitetsdeklarerad.

Den officiella statistiken ska hållas allmänt tillgänglig utan avgift på internet. All officiell statistik ska bära texten Sveriges officiella statistik och/eller märkas med symbolen.

Sveriges officiella statistik

Symbolen och texten Sveriges officiella statistik får inte användas vid vidarebearbetningar av den officiella statistiken.

Nätverk av myndigheter

Det finns ett trettiotal myndigheter i Sverige som är ansvariga för den officiella statistiken. Statistiska centralbyrån (SCB) ansvarar för att samordna och stödja systemet för den officiella statistiken.

Läs mer om vad officiell statistik är och vilka myndigheter som ingår i nätverket på SCB:s webbplats (scb.se/sos)