Publiceringskalender för officiell statistik

Lyssna

Här hittar du en förteckning över Folkhälsomyndighetens publiceringar av officiell statistik. All officiell statistik publiceras kl. 09.00 aktuell dag.

Tabell. Förteckning över Folkhälsomyndighetens publiceringar av officiell statistik.
Produktnamn Produktform Referenstid Publiceringsdatum
Barnvaccinationer Databas, Tabell och diagram 2022 14 september 2023