Publiceringskalender för officiell statistik

Lyssna

Här hittar du en förteckning över Folkhälsomyndighetens publiceringar av officiell statistik. All officiell statistik publiceras kl. 09.00 aktuell dag.

Tabell. Förteckning över Folkhälsomyndighetens publiceringar av officiell statistik.
Produktnamn Produktform Referenstid Publiceringsdatum
Barnvaccinationer Databas, Tabell och diagram 2023 31 maj 2024
Anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar Databas 2023 4 juni 2024
Nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor (HLV) Databas, Pressmeddelande/ Statistiknyhet 2024 13 november 2024