Alkohol – statistik inom området folkhälsa

Lyssna

Analyserad och kommenterad statistik om alkohol samt statistik i tabeller och diagram.

Statistik i tabeller och diagram

Indikatorlabbet

Filtrera på flikarna: mål, tema, region, indikatortyp och källa samt "alkohol".

Statistik om alkohol (extern webbplats)

Folkhälsodata

Data redovisas även i Indikatorlabbet.

FolkhälsoStudio

Statistiken kring alkohol är möjlig att göra i FolkhälsoStudio. Sök på "alkohol".

Analyserad/kommenterad statistik

Rapport

  • Öppna jämförelser Folkhälsa 2019

    Publicerad:

    Rapporten Öppna jämförelser folkhälsa 2019 har tagits fram av Folkhälsomyndigheten i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).