Alkoholdryckernas tillgänglighet

På följande sidor presenteras statistik i tabellform på riksnivå över dels antalet partihandlare (de som får införa/importera, utföra/exportera, tillverka och handla med alkoholdrycker) för alkoholdrycker, dels antalet stadigvarande serveringstillstånd för allmänheten och för slutna sällskap.

Alkoholdryckshantering i liter

På följande sidor presenteras statistik i tabellform på riksnivå (i volymer och typ av alkoholdryck) över dels alkoholdryckstillverkningen, dels hur stora volymer alkoholdrycker som införs/importeras, dels hur stora volymer alkoholdrycker som utförs/exporteras. Dessa uppgifter hämtas från partihandlare för alkoholdrycker. Även den registrerade försäljningen (i volymer och typ av alkoholdryck) av alkoholdrycker presenteras uppdelad i försäljning i detaljhandel (Systembolaget) och på serveringsställen (serveringsställen som får servera alkoholdrycker).

Alkoholdryckshantering i kronor

På följande sidor presenteras statistik i tabellform på riksnivå (i kronor och typ av alkoholdryck) över den löpande försäljningen av alkoholdrycker uppdelad i detaljhandel (Systembolaget) och på serveringsställen (serveringsställen som får servera alkoholdrycker). En mer detaljerad uppdelning presenteras över den försäljning som sker på de serveringsställen som har ett stadigvarande serveringstillstånd.

Bakgrund och bortfallsbeskrivningar