Alkoholdrycksstatistik i siffror

Här presenteras den svenska alkoholdrycksstatistiken. I dokumenten på denna sida finns statistik i tabellform samt en beskrivning över vad som ingår i statistiken och hur data hämtas.

Alkoholdryckernas tillgänglighet

I följande dokument presenteras statistik i tabellform på riksnivå över dels antalet partihandlare (de som får införa/importera, utföra/exportera, tillverka och handla med alkoholdrycker) för alkoholdrycker, dels antalet stadigvarande serveringstillstånd för allmänheten och för slutna sällskap.

Antal partihandlare för alkoholdrycker, 1995–2017 (PDF, 127 kB)

Antal stadigvarande serveringstillstånd, 1992–2017 (PDF, 166 kB)

Alkoholdryckshantering i liter

I följande dokument presenteras statistik i tabellform på riksnivå (i volymer och typ av alkoholdryck) över dels alkoholdryckstillverkningen, dels hur stora volymer alkoholdrycker som införs/importeras, dels hur stora volymer alkoholdrycker som utförs/exporteras. Dessa uppgifter hämtas från partihandlare för alkoholdrycker. Även den registrerade försäljningen (i volymer och typ av alkoholdryck) av alkoholdrycker presenteras uppdelad i försäljning i detaljhandel (Systembolaget) och på serveringsställen (serveringsställen som får servera alkoholdrycker).

Tillverkning av alkoholdrycker, 1995–2017 (PDF, 128 kB)

Införsel och import av alkoholdrycker, 1995–2017 (PDF, 126 kB)

Utförsel och export av alkoholdrycker, 1995–2017 (PDF, 127 kB)

Registrerad försäljning av spritdrycker i detaljhandel och på serveringsställen, 1995–2017 (PDF, 153 kB)

Registrerad försäljning av vin och andra jästa alkoholdrycker i detaljhandel och på serveringsställen, 1995–2017 (PDF, 161 kB)

Registrerad försäljning av öl i detaljhandel och på serveringsställen, 1995–2017 (PDF, 166 kB)

Registrerad alkoholdrycksförsäljning i detaljhandel och på serveringsställen i liter alkohol per invånare 15 år och äldre, 1950–2017 (PDF, 165 kB)

Registrerad alkoholdrycksförsäljning i detaljhandel och på serveringsställen i liter 100-procentig alkohol per invånare 15 år och äldre, 1950–2017 (PDF, 172 kB)

Alkoholdryckshantering i kronor

I följande dokument presenteras statistik i tabellform på riksnivå (i kronor och typ av alkoholdryck) över den löpande försäljningen av alkoholdrycker uppdelad i detaljhandel (Systembolaget) och på serveringsställen (serveringsställen som får servera alkoholdrycker). En mer detaljerad uppdelning presenteras över den försäljning som sker på de serveringsställen som har ett stadigvarande serveringstillstånd.

Löpande försäljning av spritdrycker i detaljhandeln och på serveringsställen, 1995–2017 (PDF, 126 kB)

Löpande försäljning av vin och andra jästa alkoholdrycker i detaljhandeln och på serveringsställen, 1995–2017 (PDF, 127 kB)

Löpande försäljning av starköl i detaljhandel och på serveringsställen, 1995–2017 (PDF, 126 kB)

Total löpande försäljning av olika varuslag vid serveringsställen, 1995–2017 (PDF, 144 kB)

Bakgrund och bortfallsbeskrivningar

Statistikrapport för försäljning/tillverkning – bortfallsbeskrivning (PDF, 249 kB)

Restaurangrapport – bortfallsbeskrivning (PDF, 246 kB)