Alkoholdryckernas tillgänglighet

I följande dokument presenteras statistik i tabellform på riksnivå över dels antalet partihandlare (de som får införa/importera, utföra/exportera, tillverka och handla med alkoholdrycker) för alkoholdrycker, dels antalet stadigvarande serveringstillstånd för allmänheten och för slutna sällskap.

Antal partihandlare för alkoholdrycker, 1995–2019 (PDF, 163 kB)

Antal stadigvarande serveringstillstånd, 1992–2019 (PDF, 206 kB)

Alkoholdryckshantering i liter

I följande dokument presenteras statistik i tabellform på riksnivå (i volymer och typ av alkoholdryck) över dels alkoholdryckstillverkningen, dels hur stora volymer alkoholdrycker som införs/importeras, dels hur stora volymer alkoholdrycker som utförs/exporteras. Dessa uppgifter hämtas från partihandlare för alkoholdrycker. Även den registrerade försäljningen (i volymer och typ av alkoholdryck) av alkoholdrycker presenteras uppdelad i försäljning i detaljhandel (Systembolaget) och på serveringsställen (serveringsställen som får servera alkoholdrycker).

Tillverkning av alkoholdrycker, 1995–2019 (PDF, 159 kB)

Införsel och import av alkoholdrycker, 1995–2019 (PDF, 157 kB)

Utförsel och export av alkoholdrycker, 1995–2019 (PDF, 158 kB)

Registrerad försäljning av spritdrycker i detaljhandel och på serveringsställen, 1995–2019 (PDF, 189 kB)

Registrerad försäljning av vin och andra jästa alkoholdrycker i detaljhandel och på serveringsställen, 1995–2019 (PDF, 200 kB)

Registrerad försäljning av öl i detaljhandel och på serveringsställen, 1995–2019 (PDF, 198 kB)

Registrerad alkoholdrycksförsäljning i detaljhandel och på serveringsställen i liter alkohol per invånare 15 år och äldre, 1950–2019 (PDF, 197 kB)

Registrerad alkoholdrycksförsäljning i detaljhandel och på serveringsställen i liter 100-procentig alkohol per invånare 15 år och äldre, 1950–2019 (PDF, 203 kB)

Alkoholdryckshantering i kronor

I följande dokument presenteras statistik i tabellform på riksnivå (i kronor och typ av alkoholdryck) över den löpande försäljningen av alkoholdrycker uppdelad i detaljhandel (Systembolaget) och på serveringsställen (serveringsställen som får servera alkoholdrycker). En mer detaljerad uppdelning presenteras över den försäljning som sker på de serveringsställen som har ett stadigvarande serveringstillstånd.

Löpande försäljning av spritdrycker i detaljhandeln och på serveringsställen, 1995–2019 (PDF, 157 kB)

Löpande försäljning av vin och andra jästa alkoholdrycker i detaljhandeln och på serveringsställen, 1995–2019 (PDF, 158 kB)

Löpande försäljning av starköl i detaljhandel och på serveringsställen, 1995–2019 (PDF, 157 kB)

Total löpande försäljning av olika varuslag vid serveringsställen, 1995–2019  (PDF, 175 kB)

Bakgrund och bortfallsbeskrivningar

Statistikrapport för försäljning/tillverkning – bortfallsbeskrivning (PDF, 249 kB)

Restaurangrapport – bortfallsbeskrivning (PDF, 373 kB)