Kunskapsprov för alkoholservering

Lyssna

Kommunen handlägger ansökningar om serveringstillstånd och ansvarar bland annat för att sökande får möjlighet att göra ett kunskapsprov. Här kan du läsa vad som gäller för att göra ett kunskapsprov.

En kommun får bara utfärda ett serveringstillstånd för alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat till personer som visat sig lämpliga att bedriva verksamheten. Den som ansöker om ett serveringstillstånd ska vara både ekonomiskt och personligt lämplig. Den ska också visa att han eller hon har tillräckliga kunskaper i alkohollagen och anslutande föreskrifter. Som en del av prövningen av ansökan, ger kommunen möjlighet för den som ansöker att göra ett kunskapsprov.

Ansökan om serveringstillstånd görs i den kommun där serveringsstället finns. Det är kommunen som ansvarar för att den som ansöker får möjlighet att göra ett kunskapsprov. Kommunen ansvarar även för att provet genomförs enligt föreskrifter som Folkhälsomyndigheten tagit fram. Kunskapsfrågorna är fördelade på fyra delområden:

  • alkoholpolitik,
  • bestämmelser om servering,
  • bestämmelser om tillsyn, och
  • bestämmelser om mat och utrustning.

För att få ett godkänt resultat på provet krävs det minst 75 procent rätt per delområde. Provet finns tillgängligt på svenska, engelska och arabiska.

Den som skriver kunskapsprovet har möjlighet att inom ramen för en och samma ansökan genomföra ett prov och två omprov. Serveringstillstånd kan sökas baserat på ett godkänt provresultat i upp till fem år. Det finns undantag från bestämmelserna i Folkhälsomyndighetens föreskrifter som anger när ett kunskapsprov inte behöver göras.

Sekretessregler gällande kunskapsprov

Syftet med kunskapsprovet är att säkerställa att sökanden/tillståndshavaren har tillräckliga kunskaper om alkohollagen och anslutande föreskrifter för en ansvarsfull alkoholservering. En förutsättning för detta är att frågor och svarsalternativ i provet inte är kända för provskrivaren på förhand. Därför skyddas uppgifterna i provet av sekretess, det vill säga det råder sekretess enligt 17 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen för uppgift i kunskapsprov, om det kan antas att syftet med provet motverkas om uppgiften röjs.

Det innebär att det inte är tillåtet att fotografera, spara skärmbilder eller på annat sätt kopiera och sprida uppgifterna ur provet. Spridandet av frågorna och svarsalternativen betyder att uppgifterna är röjda och det medför en risk för att frågorna kan bli kända för potentiella provskrivare.

Av detta följer också att provskrivaren, enligt 9 § Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om kunskapsprov för serverings- och provsmakningstillstånd, enbart har rätt att ta del av provresultatet i form av det totala antalet rätta svar fördelade på de olika områden som ingår i provet.

De bestämmelser som den här informationen bygger på

Informationen på den här webbsidan är enbart tänkt att fungera som en hjälp för dig och ersätter inte det som står i alkohollagen. Det kan också finnas andra lagar eller andra myndigheters föreskrifter som du behöver känna till.