Invasiva GAS-infektioner är sedan 1 juli 2004 anmälningspliktiga för både de mikrobiologiska laboratorierna och de behandlande läkarna. Trots detta rapporteras fortfarande hälften av fallen enbart från laboratorierna. Under 2007 anmäldes 410 fall, 203 män och 207 kvinnor. Detta är en ökning med drygt 20 % jämfört med år 2006. Ökningen var lika stor mellan 2005 och 2006. Infektionen drabbar främst äldre personer. Cirka 65 % var över 50 år (medianålder män 63, kvinnor 62 år). I samband med infektionen har 26 dödsfall inträffat. Medianålder för dessa fall var 83 år.

De vanligaste T-typerna bland de nästan 50 % (197) av fallen som typats var T1 (81), T28 (25) och T12 (17). Flest fall inträffade under senare delen av vinterhalvåret, med en topp i mars, se figur.

GAS

Figur. Invasiva GAS-fall per anmälningsmånad 2005–2007.