Clostridioides difficile veckorapporter

Lyssna

Här kan du läsa om Folkhälsomyndighetens frivilliga laboratorierapportering av clostridioides difficile.

Clostridioides difficile är en tarmbakterie som kan orsaka diarré (CDI) och livshotande pseudomembranös kolit, framför allt hos äldre individer som behandlas med antibiotika.

Den frivilliga laboratorierapporteringen har pågått sedan i oktober 2009 och infördes för att följa utvecklingen och underlätta upptäckt av utbrott av Clostridioides difficile i Sverige.

De inrapporterade siffrorna ska främst ligga till grund för analys av förändringar inom respektive laboratoriums upptagningsområde och är inte avsedda för jämförelse mellan de olika laboratorierna.

Clostridioides difficile-infektion – sjukdomsstatistik

Arkiv för clostridioides difficile veckorapporter