Invasiv GAS-infektion blev anmälningspliktig 1 juli 2004 för både de mikrobiologiska laboratorierna och de behandlande läkarna. De första åren var andelen kliniskt anmälda fall cirka 40 %, men en förbättring har skett och under 2008 blev 70 % kliniskt anmälda.

Under 2008 anmäldes 461 fall, 231 kvinnor och 230 män. Detta innebär en ökning med drygt 8 % jämfört med år 2007, och vi har sett en ökande trend ända sedan infektionen blev anmälningspliktig. Om detta beror på tilltagande medvetenhet om anmälningsplikten eller reellt ökande sjukdomsförekomst är ännu oklart. Säsongsvariationen är tydlig, med återkommande toppar under vår/försommar. Infektionen drabbar främst äldre personer, cirka 70 % var över 50 år (medianålder kvinnor 65 år, män 64). Enligt anmälningarna inträffade 41 dödsfall i samband med infektionen. Medianålder för de döda var 75 år. 11 fall av barnsängsfeber rapporterades.

De vanligaste T-typerna bland de 32 % (145) av fallen som typats var T1 (54), T28 (18) och T12 (17). I likhet med tidigare år inträffade flest fall under senare delen av vinterhalvåret, med en topp i mars (figur).

Figur. Antal fall av invasiv GAS per anmälningsmånad januari 2005–december 2008.

Figur. Antal fall av invasiv GAS per anmälningsmånad januari 2005–december 2008.