Under 2010 anmäldes 361 fall (incidensen 3,8). Det var en minskning med 20 % jämfört med åren 2008–2009. Incidensen minskade i alla åldersgrupper. Det var fortfarande främst äldre personer som insjuknade, medianåldern bland fallen var 67 år. Enligt anmälningarna inträffade 29 dödsfall i samband med infektionen. Medianålder för de avlidna var 82 år.

En tydlig säsongsvariation med två toppar noterades, en i januari och den andra på våren.

Totalt var könsfördelningen en relativt jämn bland fallen men i åldersgruppen 20–29 år dominerade kvinnor och i åldrarna 40-49 var det fler fall bland män. Enligt uppgifter på kliniska anmälningar inträffade 3 fall av barnsängsfeber och för ytterligare 4 fall där klinisk anmälan saknades angavs förlossningsklinik som remitterande klinik på laboratorieanmälan.

De vanligaste T-typerna bland 81 invasiva isolat som skickades till SMI för typning var T-typerna 28 (21 %), 1 (19 %), och B3264 (14 %).