Denna rapport är en årlig lägesrapport avseende infektion med invasiva grupp-A-streptokocker i Sverige. Rapporten beskriver den nationella epidemiologin avseende bland annat fallfrekvens, incidens, klinik- och typningsdata och möjliggör en referens till lokala laboratorier och smittskyddsenheter för att kunna jämföra den lokala lägesbilden med dem nationella.

Rapporten visar att allvarlig infektion orsakad av grupp A streptokocker (GAS) ökade markant under 2013. Totalt rapporterades 748 fall av invasiva GAS, vilket var en ökning med 28 procent jämfört med 2012 (584 fall). Detta är det högsta antalet rapporterade fall sedan sjukdomen blev anmälningspliktig 2004. Ökningen berodde främst på en spridning av en specifik GAS-typ ("emm1") som ökade från 29 till 38 procent av de typade fallen.

Invasiva grupp A-streptokocker - årsrapport 2013