Denna rapport är lägesrapport avseende infektion med invasiva grupp-A-streptokocker (iGAS) i Sverige. Rapporten beskriver den nationella epidemiologin avseende bland annat fallfrekvens, incidens, klinik- och typningsdata och möjliggör en referens till lokala laboratorier och smittskyddsenheter för att kunna jämföra den lokala lägesbilden med den nationella.

Säsongen juli 2015-juni 2016 rapporterades 605 fall av iGAS-infektioner i Sverige, vilket motsvarar en incidens på 6,1 fall per 100 000 invånare. Det är en ökning med 7 % jämfört med föregående säsong då 565 fall rapporterades (incidens 5,8). Dödligheten i sjukdomen är i stort sett oförändrad vid jämförelse mot föregående säsong, 60 fall (10 procent) jämfört mot 66 fall (12 procent).

I den nationella mikrobiologiska övervakningen sker insamling av iGAS-isolat mellan februari och april. För de 204 patienter som insjuknade februari-april 2016 finns typningsdata för 183 av patienternas isolat (90 procent). Blad dem var emm-typ 1 vanligast (32 procent), följt av emm28 (14 procent) och emm89 (10 procent).

Invasiva grupp A-streptokocker säsongsrapport 2015-2016