Brucellos är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Om smitta bland djur kan misstänkas ska veterinär underrättas. Brucellos hos djur omfattas av epizootilagen. Smitta från livsmedel skall anmälas till miljökontoret i kommunen eller motsvarande.

Brucellos är en smittspårningspliktig sjukdom. Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

  Län/Regioner 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
  Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,650/00/0
  Dalarna 0/00/00/01/0,350/00/00/00/00/00/02/0,72
  Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Gävleborg 0/00/00/00/00/01/0,351/0,355/1,792/0,720/00/0
  Halland 0/00/01/0,300/02/0,620/00/00/00/00/00/0
  Jämtland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Jönköping 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Kalmar 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Kronoberg 1/0,490/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Norrbotten 0/00/00/00/00/02/0,800/00/00/01/0,400/0
  Skåne 0/00/02/0,150/02/0,155/0,380/00/00/02/0,160/0
  Stockholm 3/0,134/0,174/0,174/0,173/0,133/0,135/0,224/0,183/0,143/0,144/0,19
  Södermanland 0/00/00/00/01/0,340/01/0,350/00/00/02/0,73
  Uppsala 0/00/02/0,520/02/0,540/00/03/0,861/0,290/01/0,30
  Värmland 0/00/01/0,350/01/0,360/00/00/00/00/00/0
  Västerbotten 0/00/00/00/00/00/00/01/0,380/00/00/0
  Västernorrland 0/00/00/00/02/0,810/00/00/00/00/00/0
  Västmanland 1/0,361/0,360/00/00/00/00/00/01/0,391/0,390/0
  Västra Götaland 3/0,172/0,122/0,122/0,122/0,127/0,424/0,243/0,182/0,124/0,251/0,06
  Örebro 0/00/01/0,334/1,320/00/00/00/00/00/00/0
  Östergötland 0/00/01/0,210/00/01/0,222/0,450/00/02/0,461/0,23
  Totalt8/0,087/0,0714/0,1411/0,1115/0,1519/0,1913/0,1316/0,1610/0,1013/0,1411/0,12