Brucellos är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Om smitta bland djur kan misstänkas ska veterinär underrättas. Brucellos hos djur omfattas av epizootilagen. Smitta från livsmedel skall anmälas till miljökontoret i kommunen eller motsvarande.

Brucellos är en smittspårningspliktig sjukdom. Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Blekinge0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,650/00/0
Dalarna0/00/00/01/0,340/00/00/00/00/00/02/0,72
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg0/00/00/00/00/01/0,351/0,355/1,782/0,710/00/0
Halland0/00/01/0,290/02/0,610/00/00/00/00/00/0
Jämtland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kalmar0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten0/00/00/00/00/02/0,790/00/00/01/0,400/0
Skåne0/00/02/0,140/02/0,145/0,370/00/00/02/0,150/0
Stockholm1/0,044/0,164/0,164/0,173/0,123/0,135/0,224/0,183/0,133/0,144/0,19
Södermanland0/00/00/00/01/0,340/01/0,350/00/00/02/0,73
Uppsala0/00/02/0,520/02/0,540/00/03/0,851/0,280/01/0,29
Värmland0/00/01/0,350/01/0,350/00/00/00/00/00/0
Västerbotten0/00/00/00/00/00/00/01/0,380/00/00/0
Västernorrland0/00/00/00/02/0,810/00/00/00/00/00/0
Västmanland0/01/0,360/00/00/00/00/00/01/0,381/0,390/0
Västra Götaland0/02/0,112/0,112/0,112/0,117/0,414/0,243/0,182/0,124/0,241/0,06
Örebro0/00/01/0,324/1,320/00/00/00/00/00/00/0
Östergötland0/00/01/0,210/00/01/0,222/0,440/00/02/0,461/0,23
Totalt1/0,007/0,0614/0,1311/0,1015/0,1419/0,1913/0,1316/0,1610/0,1013/0,1311/0,11