Brucellos är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Om smitta bland djur kan misstänkas ska veterinär underrättas. Brucellos hos djur omfattas av epizootilagen. Smitta från livsmedel skall anmälas till miljökontoret i kommunen eller motsvarande.

Brucellos är en smittspårningspliktig sjukdom. Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år inom respektive län/region som rapporterats smittade utomlands.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Blekinge0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,650/00/0
Dalarna0/00/00/01/0,340/00/00/00/00/00/01/0,36
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg0/00/00/00/00/01/0,351/0,355/1,782/0,710/00/0
Halland0/00/00/00/02/0,610/00/00/00/00/00/0
Jämtland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kalmar0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten0/00/00/00/00/02/0,790/00/00/01/0,400/0
Skåne0/00/00/00/02/0,145/0,370/00/00/02/0,150/0
Stockholm0/03/0,124/0,164/0,173/0,123/0,135/0,224/0,183/0,132/0,094/0,19
Södermanland0/00/00/00/00/00/01/0,350/00/00/02/0,73
Uppsala0/00/01/0,260/02/0,540/00/03/0,851/0,280/01/0,29
Värmland0/00/01/0,350/01/0,350/00/00/00/00/00/0
Västerbotten0/00/00/00/00/00/00/01/0,380/00/00/0
Västernorrland0/00/00/00/02/0,810/00/00/00/00/00/0
Västmanland1/0,361/0,360/00/00/00/00/00/01/0,381/0,390/0
Västra Götaland1/0,052/0,112/0,111/0,052/0,117/0,414/0,243/0,181/0,064/0,240/0
Örebro0/00/01/0,324/1,320/00/00/00/00/00/00/0
Östergötland0/00/01/0,210/00/01/0,222/0,440/00/02/0,461/0,23
Totalt2/0,016/0,0510/0,0910/0,0914/0,1319/0,1913/0,1316/0,169/0,0912/0,129/0,09