Brucellos är en ovanlig sjukdom i Sverige. För närvarande finns ingen inhemsk brucellos, men ett fåtal svenskar smittas varje år utomlands. Under de tolv senaste åren har upp till sex fall rapporterats årligen. Första juli 2004 blev sjukdomen anmälningspliktig och under detta år anmäldes tre fall, samtliga över 25 års ålder.