Brucellos är sedan 1 juli 2004 en anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen. Tidigare har några fall per år rapporterats i den frivilliga laboratorierapporteringen. Under 2005 rapporterades elva fall. Av dessa finns uppgift om smittland från nio fall, varav fyra har smittats i Irak och tre i norra Afrika.