Utfall och trend

Under 2012 rapporterades 13 fall. Årligen rapporteras mellan 5 och 10 fall av brucellos.

Ålder och kön

Av de rapporterade fallen var 7 kvinnor och 6 män. Medianåldern var 46 år (spridningen 14-86 år).

Smittland

Vanligaste smittland var Irak, där 7 personer rapporterades ha smittats 2012. En person smittades vardera i Etiopien, Libanon, Somalia, Syrien och Turkiet. Dessutom rapporterades ett fall med smittland Sverige. Den troliga smittkällan var färskost som medtagits från Irak och ätits i Sverige.