Clostridioides difficile veckorapporter

Lyssna

Här kan du läsa om Folkhälsomyndighetens frivilliga laboratorierapportering av Clostridioides difficile. Rapporterna publiceras en gång i veckan.

Clostridioides difficile är en tarmbakterie som kan orsaka diarré (CDI) och livshotande pseudomembranös kolit, framför allt hos äldre individer som behandlas med antibiotika.

Den frivilliga laboratorierapporteringen har pågått sedan i oktober 2009 och infördes för att följa utvecklingen och underlätta upptäckt av utbrott av Clostridioides difficile i Sverige.

De inrapporterade siffrorna ska främst ligga till grund för analys av förändringar inom respektive laboratoriums upptagningsområde och är inte avsedda för jämförelse mellan de olika laboratorierna.

Arkiv för clostridioides difficile veckorapporter