Echinokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Echinokockinfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.

Echinokockinfektion inkluderar i det svenska anmälningssystemet både infektion med E. granulosus och E. multilocularis.

Sjukdomsinformation

Echinokockinfektion under 2014

Bakgrund

Echinokockinfektion orsakas av bandmaskar av släktet Echinococcus. De sjukdomar som har betydelse i Sverige orsakas antingen av Echinococcus granulosus (hundens dvärgbandmask) eller Echinococcus multilocularis (rävens dvärgbandmask). Parasitägg sprids via träck från hund eller räv och människor kan få i sig äggen via livsmedel eller vid kontakt med smittade hundar. I människokroppen frigörs larver som vanligen transporteras till levern och där bildar cystor. Det kan dröja många år innan symtom uppträder. Sjukdomen blev anmälningspliktig 2004.

Utfall och trend

Årligen rapporteras mellan 15 och 30 fall medechinokockinfektion och 2014 rapporterades 21 fall.

Under 2012 diagnosticerades för första gången E. multilocularis hos människa i Sverige, två fall som bedömdes smittade i Central- och Östeuropa. Innan dess hade endast E. granulosus rapporterats.

Ålder och kön

Av de 21 fallen var 13 män och 7 kvinnor samt ett fall med okänt kön. Fallen var mellan 17 och73 år och medianåldern var 36 år.

Smittland

Människor smittas som regel i områden där parasiten förekommer endemiskt. Ett vanligt förkommande smittland är Irak, så även 2014 då 6 fall rapporterades smittade i Irak, därefter Syrien med 4 fall, Afghanistan med 3 fall, samt Bulgarien och Turkiet med 2 fall vardera och Azerbajdzjan och Serbien med vardera ett fall. För 2 fall var smittland okänt.

E. multilocularis hos räv

E. multilocularis detekterades för första gången i en svensk räv 2010. Under 2011 undersöktes 2985 rävar av vilka 3 var positiva, en i vardera Södermanlands, Västra Götalands och Dalarnas län. Vid en utvidgad undersökning av ett område i Södermanlands län samlades träck in från 790 rävar varav 6 var positiva.

I ett nationellt screeningprogram som pågick under 2012-14 provtogs under 2014 träck från 513 rävar och en räv i Södermanlands län var positiv. Under hela perioden 2012-14 undersöktes träck från 2779 rävar och sammanlagt 3 rävar i Södermanlands län och Västra Götaland var positiva. I Småland har ytterligare ett infekterat område har upptäckts.