Echinokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Echinokockinfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.

Echinokockinfektion inkluderar i det svenska anmälningssystemet både infektion med E. granulosus och E. multilocularis.

Sjukdomsinformation

2008

Under 2008 anmäldes 13 fall av echinokockinfektion, vilket är jämförbart med tidigare år.

Av det totala antalet anmälda fall var 5 kvinnor och 8 män i främst 20- till 40-årsåldern. De uppgavs ha smittats i områden där parasiten förekommer endemiskt, till exempel i Irak, Turkiet och delar av före detta Jugoslavien.